ZORGVERLENERS EISEN VERHOGINGEN VAN VERZEKERAARS

De Surinaamse Vereniging voor Fysiotherapie (SVF) heeft begin deze week bekendgemaakt,  dat voor haar de maat vol is. In een brief aan haar cliënten en de Surinaamse Vereniging van Assurantiemaatschappijen (SURVAM), heeft zij aangegeven, per 1 oktober geen garantiebrieven meer te accepteren van particuliere verzekeringsmaatschappijen, totdat de tarieven zijn aangepast.

Volgens hen is het vastgestelde fysiotherapieconsult van 23,10 US-dollar dat tegen de Centrale Bank koers uitgekeerd wordt in SRD, echter is de omrekening na introductie van de aangepaste koersen, niet doorgezet. Ook de VMS Sectie Algemeen Artsen eiste van de Survam, om vóór 1 oktober 2020 een gesprek over het abonnementstarief te hebben. De artsen zijn van mening, dat de Survam de situatie ernstig onderschat, aangezien zij de bespreking van dit onderwerp, al zeer geruime tijd op de lange baan schuift. De Survam wordt een “afduwbeleid” verweten.

Dit liet de voorzitter van de  Sectie Algemeen Artsen VMS, drs. M. Simboedatpanday, weten in een schrijven d.d. 30 september aan de voorzitter van de Survam, de heer R. Bardan. In de voormelde brief werd er ten laatste male een dringend beroep gedaan dit onderwerp vooralsnog te bespreken.

De voorzitter van de Survam, Ronny Bardan zegt desgevraagd, dat zij inzake deze kwestie bemiddeling van de Zorgraad heeft gevraagd.  Ook laboratoria hebben naar aanleiding van het feit dat de Survam eenzijdig heeft besloten de weg naar de Zorgraad te kiezen voor bemiddeling en het gesprek met de directies van de laboratoria My lab, Health Control en Medilab, aangegeven niet meer in staat te zijn hun tariefaanpassing, langer uit te stellen. De laboratoria My lab, Health Control en Medilab hebben daarom per d.d. 7 oktober, meegedeeld, dat de Survam-garantiebrieven vanaf 16 oktober tot nader order, niet langer geldig zijn voor afname van hun diensten.

Keerpunt kan begrip tonen voor het feit dat een ieder zijn prijzen wil verhogen aan de hand van de geldende Cen-trale Bank koers, maar laten we alstublieft realistisch blijven. Waar moeten wij, het hardwerkende volk, al dit geld vandaan halen om deze verhogingen te betalen? Konden we allemaal maar de nieuwe wisselkoers doorberekenen, dan was er geen crisis.

Tot nog toe zijn de kosten van nutsvoorzieningen niet gestegen, ook de brandstofprijs is niet even hard gestegen als de wisselkoers. Hetzelfde geldt voor de lonen binnen de gezondheidszorg.

Het is dus onbegrijpelijk, dat men de tarieven dan wel gelijk wil koppelen aan de koers en daarmee de kosten van zorg probeert te dollariseren, terwijl de doorsnee Surinamer nauwelijks dollars kan vinden of bekostigen. Met de pressie uitgeoefend door de zorgverleners, zal uiteindelijk de premie verhoogd moeten worden en daarmee de prijs die de samenleving betaalt voor haar verzekering. Dit mag niet onverantwoord gebeuren.

De overheid heeft ook een controlerende rol in dezen.  Er dient opgetreden te worden, ook tegen de handel en andere sectoren die ongenuanceerd een ongeoorloofde prijsaanpassing op basis van de koers doordrukken. Het effect van de koersaanpassing op de kosten van zorg of kostprijzen in het algemeen, is niet 1 op 1. Dat is een grote misvatting. Bovendien, een land dat door een dubbele crisis gaat door hoge schulden en COVID-19, moet iedereen inleveren en is het immoreel om kosten van noodzakelijke gezondheidszorg te willen dollariseren. Waar moet de samenleving het geld dan vandaan halen?  De zorgverleners roepen om een verhoging, maar verhogingen mogen niet ten koste gaan van een heel grote groep. De artsen denken dat er alleen voor een groep verhoogd kan worden, terwijl er over de gehele linie dan verhoogd zou moeten worden, hetgeen op dit moment absoluut onmogelijk is wegens het grote gebrek aan middelen.

More
articles