ZIJN WE WEL SERIEUS BEZIG?

Een vraag die zeker mag worden gesteld, als we kijken naar de manier waarop de overheid en met name de COVID-19 overtreders van de avondklok, de laatste weken worden aangepakt. Officieel geldt er nog steeds een versoepelde avondklok waarbij het verboden is na 21.00 uur tot 05.00 uur je op de openbare weg te begeven, ook is het niet toegestaan met meer dan tien mensen bij elkaar een klein feestje te bouwen.  Maar Surinamers zijn naar de mening van Keerpunt, zeer koppige  en ongehoorzame mensen die denken  het COVID-19 coronavirus te kunnen tarten door tegen de regels in, toch te feesten en zich tijdens de avondklok toch op straat te begeven. De regering Santokhi maakt zich onsterfelijk belachelijk wanneer ze steeds blijft beweren, dat ze punitief zal optreden tegen overtreders en dat de boetes die opgelegd zullen worden, fors zijn. Maar in de praktijk is daar tot nog toe niets van gebleken. De avondklok is versoepeld naar 21.00 uur en we zien dat er steeds meer auto’s rondrijden waarvan wij zeker zijn dat de bestuurders van deze voertuigen, geen ontheffingsbriefjes van de overheid hebben. De strafmaatregelen worden niet of zeer onvoldoende toegepast, gezien het grote aantal overtredingen dat tot nog toe door de politie werd geconstateerd. Waar ligt het aan dat de overheid nog steeds geen forse boetes uitdeelt aan mensen die lak hebben aan de door de regering  afgekondigde maatregelen, waar de avondklok een inherent onderdeel van is?  Tot nog toe kan er vanwege de overheid daar voor Keerpunt, geen bevredigend antwoord op gegeven worden. Voorts heeft men ook lak aan de zogeheten social distancing maatregel van 1.5 tot 2 meter en zijn de samenscholingen gewoon aanstootgevend voor mensen die zich wel het gevaar van een COVID-19 besmetting en zijn snelle transmissie, goed realiseren. Aan de Waterkant ter hoogte van de SMS steiger, heeft men een tent geplaatst waar in de middaguren gewoon gefeest en gedanst wordt door buitenlanders, zeer vermoedelijk Cubanen die zich in ons land steeds opstandiger gedragen en lak schijnen te hebben aan onze regels en ingestelde COVID-19 protocollen. Men moet als overheid meer op deze mensen gaan letten die ook bij de politie meer bekendheid genieten en dan wel in negatieve zin. Wij beseffen als geen ander dat de avondklok zeer slecht is voor bepaalde sectoren in ons land, met name de horecasector, maar wij weten ook allemaal dat als we ons niet houden aan de door de overheid gestelde protocollen, bij een snelle toename van de COVID-19 besmettingen de boel weer kan worden dichtgegooid, zulks met alle nare, vooral financiële gevolgen van dien. Waar de overheid zeker aan moet beginnen, is het uitdelen van zware boetes aan mensen die zich toch niet aan de gestelde regels wensen te houden. Alleen dan zullen de overtredingen verminderen en ook het aantal COVID-19 besmettingen. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen.

More
articles