DE NATIONALE COMPLIANCE CONFERENTIE 2020

TABTO Group NV (www.tabtogroup.com) biedt op het gebied van Compliance vanaf 2019 middels organisatieadvies, begeleiding van transitie- en implementatietrajecten, awareness sessies en trainingen ondersteuning aan bedrijven – waaronder het notariaat, makelaars, banken en pensioenfondsen – om te voldoen aan de eisen van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (MOT)/Anti Money Laundering (AML) & Countering Financing Terrorism (CFT) en Wet Identificatieplicht Dienstverleners (WID).

TABTO heeft in de maanden juli en augustus 2020 een serie artikelen gepubliceerd met als doel i.h.k.v. van de National Risk Assessment de sense of urgency in ons land te vergroten teneinde de blacklisting van Suriname te voorkomen door de Caribbean Financial Action Task Force in Q1 2021.

 Compliance in Transitie

Aangezien Suriname geen eiland is en deel uitmaakt van de wereld moet ons land gaan voor ontwikkeling! Daarom is het een verantwoordelijkheid van ons allen – en zeker niet alleen van de beleidsmakers – om te voldoen aan de internationale en nationale wet- en regelgeving op het gebied van Compliance. Hoewel veel ondernemingen Compliance zien als een extra belasting naast de reguliere bedrijfsactiviteiten, is Compliance echter méér dan het voldoen aan wet- en regelgeving. Hoe is de naleving en het gedrag van uzelf? TABTO neemt waar dat ons land, onze bedrijven en onze mensen zich op dit moment in onvoldoende mate bewust zijn en voornamelijk laten stimuleren door externe internationale druk om te veranderen en te handelen conform de Compliance eisen. Dit gedrag moet veranderen want wij allen moeten de internationale regels eigen maken en ons geroepen voelen om van binnenuit te veranderen! Volledigheidshalve is de vraag aan de orde in welke mate dienstverleners sinds de bestaande MOT/WID regelgeving van 2002 meldingen doen bij de FIU Suriname én welke dienstverleners daadwerkelijk door de bestaande toezichthouders zijn gesanctioneerd?

Surinaamse context

Inmiddels heeft TABTO veel ervaring in het veld opgedaan. Opmerkelijk is bijvoorbeeld dat wanneer leiding en medewerkers in bedrijven met de Compliance eisen en richtlijnen worden geconfronteerd er van binnenuit weerstand kan ontstaan, ofschoon zij weten dat zij bepaalde zaken anders dienen op te pakken. Duidelijk is dat gedragsverandering zonder bewustwording moeilijk totstandkomt. Verder nemen Compliance professionals soms deel aan buitenlandse conferenties, opleidingen en/of (e-learning) trainingen. Dit zijn goede ontwikkelingen, maar tegelijkertijd moet de Surinaamse context met al haar bestaande uitdagingen niet uit het oog worden verloren. Het is belangrijk voor onze professionals om de Surinaamse situatie goed te begrijpen. Om de ontwikkelingen verder te faciliteren is TABTO ook strategische samenwerkingsverbanden aangegaan met buitenlandse partners die hun eigen specialismen toevoegen, opdat Suriname op een efficiënte en effectieve wijze kan worden gefaciliteerd in haar Compliancebehoeften.

 Suriname Compliance Professionals Association (SCPA) i.o.

In de afgelopen twee jaar heeft TABTO ontdekt dat onder de dienstverleners bijna geen kennis op het gebied van Compliance wordt gedeeld, mogelijk vanwege concurrentie overwegingen. Alle reden voor TABTO om de Compliance professionals uit de diverse sectoren te verenigen en te faciliteren in de Suriname Compliance Professionals Association (SCPA) i.o. Hierdoor wordt bereikt dat deze professionals op een veilige en professionele wijze onderling kennis en ervaringen kunnen uitwisselen en middels o.a. trainingen, workshops en ronde tafelsessies worden toegerust en versterkt. Dit betekent dat gewerkt wordt aan de ontwikkeling van een kwaliteitsstandaard in Suriname.

 NCC 2020

Verder beoogt TABTO bij te dragen aan de informatievoorziening van de gehele samenleving middels een jaarlijks terugkerende Conferentie en Debat. Op 4, 5 en 6 november 2020 vindt de NCC 2020 plaats, met als thema Compliance Bewustzijn. De NCC 2020 wordt door TABTO i.s.m. SCPA i.o. georganiseerd. De Conferentie biedt een afwisselend programma aan, waarbij u zich online www.ncc.tabtogroup.com kunt aanmelden voor de diverse virtuele workshops. Diverse stakeholders zien de meerwaarde hiervan in en ondersteunen dit initiatief. Een positief gevolg van de oprichting van de SCPA en het organiseren van de NCC 2020 is dat ook het buitenland ziet dat het Compliance bewustzijn in Suriname toeneemt.

Programma:

Tijdens de Kick-off van de NCC 2020 op woensdag 4 november 2020 zullen diverse sprekers in de gelegenheid worden gesteld om hun visie op Compliance te geven. Namens de regering zal o.a. de Minister van Justitie en Politie alsmede Voorzitter van de Steering Committee, dhr.Kenneth Amoksi, de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de bestrijding van witwassen van gelden in Suriname uitdragen. De Voorzitter van het Project Management Team NRA, mw. Jennifer van Dijk-Silos, zal een status update geven van de NRA. Tenslotte gaat dhr. Harm Groot Kormelink, Directeur Nederlandse partner van TABTO, het hebben over ‘Optimalisatie KYC/CDD processen middels remote oplossingen’ en sluit de Strategic Partner TABTO, dhr. Winston Wilson, af met het onderwerp ‘Compliancy in the Extractive Industries’ (EITI).

Op donderdag 5 en vrijdag 6 november 2020 zullen de volgende virtuele Workshops worden verzorgd, namelijk:

  • ISO 37001: Anti-bribery management systems –

Daniel Bleeker, Directeur Amerikaanse partner van TABTO

  • Het bestrijden van corruptie: it takes two to tango! –

Carmen Rasam,advocaat-generaalbij het Hof van Justitie en Voorzitter Presidentiële Commissie

Anti-Corruptiewet

  • Spanningsveld tussen Compliancy en Commercie –

Jimmy Bousaid, Econoom en gewezen bankdirecteur

  • Spanningsveld tussen de meldingsplicht en het beroepsgeheim –

Marion Cadogan, Notaris en Partner Notariaat Alexander

  • Uitdagingen Financiële Dienstverlening m.b.t. inrichting Compliance Control Framework –

Astrita Achaibersing, Anti-Money Laundering Certified Associate

  • Compliance Readiness: The Struggle is Real –

Winston Ramautarsing, Voorzitter VES & CEO Proplan Consultancy N.V.

  • Hoe bepaalt leiderschap de integriteit in een organisatie? –

Regina Vallentak, Legal Advisor TABTO

 Tenslotte onderstreept Brigitte Wong Tham Soeng, Directeur TABTO, wederom het belang van Compliance in Suriname en dat dit niet ophoudt bij de NRA en de 4th Mutual Evaluation. De grote ontwikkelingen  in de Gold, Oil & Gas Industries bieden vele kansen voor Surinaamse bedrijven. ‘To be compliant is an ongoing process’, daar de internationale bedrijven slechts zaken kunnen doen met Surinaamse bedrijven die Compliant zijn, omdat zij zelf ook aan de internationale Compliance wet- en regelgeving moeten voldoen.

Ook zal ‘The way forward’ voor Suriname om uit de financieel-economische crisis te komen, naleving, toezicht en handhaving van de Compliance wet- en regelgeving verder worden geïntensiveerd.

Wij nodigen u uit om deel te nemen aan de Nationale Compliance Conferentie!

[email protected]

More
articles