Tekortkomingen COVID-19 publicaties

Het zou naar de mening van Keerpunt, heel verstandig zijn indien de overheid meer informatie zou verstrekken aan de gemeenschap met betrekking tot de coronadoden en de besmettingsgevallen, zowel binnen als buiten Suriname. Want de informatie vanwege de regering is naar onze mening, onoverzichtelijk. Het komt erop neer, dat er tekortkomingen zijn qua COVID-19 publicaties in ons land. Guyana bijvoorbeeld, hanteert net als Suriname, een COVID-19 dashboard, om de bevolking daar, goed te informeren over deze ziekte en haar gevolgen. Ook is duidelijk, dat het land Guyana, de leeftijdscategorie aangeeft van de personen die zijn gestorven aan corona. Hetgeen juist ontbreekt in Suriname. Het is begrijpelijk, dat de persoonsgegevens van de slachtoffers niet vermeld worden, maar het zou goed zijn als de gemeenschap goed geïnformeerd zou worden, over met name de onderliggende aandoeningen die deze personen hebben gehad en ten tweede inzake de leeftijdscategorie van hen. Men vertelt, dat over het algemeen alleen personen die onderliggende ziektes hebben, een groter risico lopen aan corona te overlijden. En dat ook mensen die een hoge leeftijd hebben bereikt, meer kans hebben aan de ziekte te overlijden dan jongere mensen. Door middel van een presentatie van een uitgebreide COVID-19 publicatie, is Keerpunt van mening, dat de samenleving ook verantwoordelijker zal omgaan met het gevaar van het coronavirus, omdat zij dan goed hiervan op de hoogte is en ook extra voorzichtig zal zijn. Echter is in Suriname de leeftijdscategorie van mensen die tot nu toe besmet zijn geraakt en overleden zijn aan de gevolgen van COVID-19, niet nadrukkelijk vermeld. We hoeven geen namen te hebben, maar wel het geslacht, de leeftijd en de onderliggende aandoeningen om een juist beeld te krijgen van dit vraagstuk. Deze informatie kan publiekelijk gemaakt worden, zodat mensen met bepaalde aandoeningen extra voorzichtig kunnen zijn. De presentatie van de resultaten zou overigens  kunnen helpen, de twijfels over de deskundigheid binnen onze zorgsector weg te nemen, en zal de risicogroepen brengen tot meer voorzichtigheid. Belangrijk is dat het Outbreak Management Team van de regering, dieper ingaat op zaken met betrekking tot het covid gebeuren in ons land. Het COVID-19 coronavirus is zeer zeker geen gewone griep.

More
articles