Jouw bus, jouw verantwoordelijkheid!

De overheid kan nog met een scala van maatregelen komen, maar als er geen controle op de naleving is, dan heeft het allemaal weinig effect. Naar aanleiding van een uitspraak van een persoon uit de bussector, is op dit moment te merken, dat men letterlijk de controle op de diverse COVID-19 protocollen over zal laten aan de regering. Wij van Keerpunt, vinden dat een ieder een steentje moet bijdragen ter ondersteuning van de strijd tegen het COVID-19 virus. Je kunt als bushouder niet zeggen, dat jij niet in discussie wenst te gaan met een passagier die een maatregel wil negeren. Als bushouder ben je te allen tijde verantwoordelijk voor het aantal passagiers dat wordt toegelaten in de voertuigen. Ook al betekent het dat van je wordt verwacht, dat een aantal stoelen uit de bussen moeten worden verwijderd. Men moet nu een heel andere kijk op zaken krijgen. De situatie waarin wij nu allemaal verkeren, laat het niet toe, dat wij verder nonchalant omgaan met de COVID-19 situatie. Als bushouders zich niet willen houden aan een bereikt compromis met de regering, moet de regering er dan ook niet voor schromen deze samenwerking te beëindigen en geen toestemming meer verlenen om te rijden. Laten wij goed rekening houden met elkaar.

De overheid geeft jou als sector de gelegenheid weer een aanvang te maken met dienstverlening, verleen dan ook je medewerking aan haar. Jouw bus, jouw verantwoordelijkheid! Per slot van rekening zullen wij allemaal treuren, als er honderden doden aan COVID-19 vallen in Suriname, alleen omdat een groepje de maatregelen aan zijn laars wil lappen, of een ander deel dat vindt dat zij niet moeten controleren, als opstandige passagiers zich niet willen houden aan de vastgestelde protocollen. Keerpunt blijft van mening, dat wij ons allemaal moet houden aan de algemene maatregelen ter bescherming van onze gezondheid, zodat de verspreiding van het virus minder wordt.

More
articles