‘Werkloosheid en veel mensen in huis, grootste probleem bij COVID’

De hoeveelheid zuurstof die nodig is voor COVID-19 patiënten, is momenteel voldoende op voorraad. “We houden extra voorraad aan vanaf maart, omdat we geen risico willen lopen dat die verhoogde stocklevel daalt wanneer de behoefte groter wordt voor de patiënten”, zegt de manager van Ingas, Roger Hogeboom, tegenover de krant. Ingas doet samen met Elgawa de zuurstofinstallaties in de ziekenhuizen. “Vanaf het begin van covid, zijn er extra tanks ingehuurd om een plotselinge stijging van het verbruik te kunnen opvangen. Tot nog toe zijn zaken onder controle, maar we hebben wel veel werk om de zuurstofinstallaties in de ziekenhuizen aan te passen, omdat die niet zijn berekend op deze grotere hoeveelheden. Maar is er een goede samenwerking met SU4SU en de ziekenhuizen. Hogeboom deelt de mening, dat COVID-19 nog onder controle is, maar zegt dat we misschien toch pragmatischer moeten zijn gezien het feit, dat de schade van corona ook terug te zien is in sterftegevallen vanwege andere ziekten. Gebleken is dat andere ziekten vanwege corona verwaarloosd worden, omdat patiënten niet optimaal voor controle naar de arts/specialist gaan. Ook is er volgens de artsen, een situatie ontstaan waarbij patiënten niet op tijd hun nodige medicijnen voorraad aanvullen en/of de juiste dosering ophalen aan de hand van hun ziektebeeld. Dit zorgt ervoor dat de gezondheid van patiënten sneller achteruit gaat, waardoor de kans op sterfte wordt vergroot.

 Werkloosheid

Hogeboom zegt verder, dat door pragmatischer om te gaan met COVID-19, we de economie draaiende kunnen houden en grote werkloosheid kunnen voorkomen. “Een sterkere benadering van het beschermen van de risicogroepen waaronder ouderen en mensen met onderliggende ziekten is belangrijk. Ook leefomstandigheden van grotere en of meerdere families in één huis, dragen bij aan een hoger risico van besmetting. Het probleem van corona ligt niet zo zeer aan de COVID-19 maatregelen en avondklok, maar aan de gevolgen van de economische situatie van veel mensen die in een crisis zijn beland, waardoor hun leefomstandigheden ernstig zijn veranderd. Door deze covid-crisis zijn veel meer mensen in een huis gaan wonen, vanwege werkloosheid en baanverlies, omdat deze mensen minder inkomsten hebben. Wanneer er dan een hele familie besmet raakt en in quarantaine moet worden geplaatst, dan zit je snel op bijvoorbeeld tien of meer mensen. Er gaat een moment komen, dat niet al deze mensen opgevangen kunnen worden. Veel mensen in een huis, is eigenlijk het grootste probleem bij covid en dat moet ook onder de aandacht worden gebracht van de autoriteiten”, stelt Hogeboom.

‘’Gewijzigde beleidsinzichten’’

‘’Bijna dagelijks komen er nieuwe inzichten rondom covid. Horeca in de open lucht die zich houden aan de covid-maatregelen, zouden wel open moeten kunnen’’, zegt Hogeboom. Daarom is hij van mening, dat de regering zeker de beleidsinzichten moet aanpakken aan de hand van de situatie die er speelt in ons land met zo een kleine bevolking. De uitspraak “gewijzigde beleidsinzichten” kan men vaker toepassen, wanneer de situatie veranderd en er meer data aanwezig zijn over de huidige stand van zaken betreffende covid. Ook zegt hij, dat indien ondernemers/ horecabedrijven enz., zich houden aan de geldende covid-maatregelen, dat die gewoon open moeten kunnen gaan, want het is ‘business as usual’, de economie moet draaien. Er moet een betere controle zijn en duidelijk beleid, waardoor er nadrukkelijk moet worden aangegeven wat de maatregelen zijn. Hierdoor kunnende verschillende bedrijven, ook weer werkgelegenheid creëren. Terwijl andere zaken zoals samenscholing op straat zonder covid-maatregelen, juist strenger aangepakt kunnen worden. “Ik snap alleen niet dat er een protocol voor casino’s wordt uitgeschreven, want dat wordt echt in gesloten ruimtes gehouden. Tenzij de casino’s hun apparaten naar buiten verplaatsen, zie ik geen andere oplossing hiervoor”, aldus Hogeboom.

Kleine oplossingen

De manager is het wel eens met het besluit van de regering ten aanzien van het uitdelen van boetes. ‘’Het zal zeker een bepaalde groep bewuster maken, dat zij zich moet houden aan de gestelde covid-maatregelen, want alleen met een harde hand zullen deze mensen zien hoe ernstig de zaak is.’’ Verder zegt hij, dat de economie moet blijven draaien, maar wij moeten er alles aan doen om zwakkeren en vatbare mensen te beschermen, daarom moeten oudere mensen die niet beschikken over internetbanking enz., geholpen worden, want het is juist deze groep die uren in de rij gaat staan om naar de bank te gaan en ook weer stroom, water en telefoon te betalen. “We gaan geleidelijk aan zaken moeten aanpakken en zo kleine oplossingen implementeren. Deze kleine oplossingen zijn essentieel voor de vatbare groep, zodat risico wordt verminderd. Gezien het feit dat de kans op verspreiding in de open lucht minimaal is, moeten bedrijven de optie bekijken om bepaalde diensten te verplaatsen naar buiten. Uiteindelijk is er overall risico en de kans op risico zal er altijd zijn, net als de manier waarop er schoon wordt gemaakt op de werkvloeren van bedrijven, maar er toch nog weer een besmette persoon de omgeving kan betreden die asymptomatisch is. Belangrijk is dat we beseffen dat er besmettingen zullen komen, maar we moeten voorkomen dat de ICU vol raakt en we moeten voorkomen, dat mensen onnodig komen te overlijden aan covid”, aldus Hogeboom.

More
articles