POST PLUNDERTOCHT EN GROTE WAFFEL

De regering van Chandrikapersad Santokhi, heeft drie weken geleden de regeermacht in dit land overgenomen van de meest corrupte en dieftige regering die dit land in haar geschiedenis na de staatkundige onafhankelijkheid van 1975 heeft meegemaakt. De regering van de NDP onder leiding van Desi Bouterse en directe trawanten, heeft tien jaar de kans gehad te regeren en heeft er totaal niets van gebakken om ontwikkeling welvaart en welzijn voor dit volk te bewerkstelligen. Als we de balans na twee NDP-kabinetten onder leiding van Bouterse moeten opmaken, dan kan gerust gesteld worden, dat er een vernietigend, corruptief, zwaar onkundig en verkwistend beleid is gevoerd dat Suriname naar de bedelstaf heeft gebracht. De regering Santokhi is nog maar aan het inventariseren wat er nog over is om mee te werken en komt steeds meer smurrie tegen. De beerput is nog maar nauwelijks open en wat boven komt drijven laat zien, dat men op gewetenloze en misdadige wijze bezig is geweest en dan zeker totaal in het nadeel van land en volk. Van alle kanten komt het cijfermateriaal en de financiële bevoordelingen van oud-revo-exponenten, familieleden, vrienden, sympathisanten, topkader van de NDP, een groepje handelaren, concessionarissen in de goud- en houtsector en nog veel andere paarse slijmerds, boven drijven. De corruptie is bijna onbeschrijfelijk en dan wisten we tot voor kort nog maar alleen van Carifesta, de Naschoolse Opvang, TAS, corrupte aankoop van het ambassadegebouw in Parijs, fromu aankopen van materieel ten bate van leger en politie, pakkettenzwendel, uitgeven van goudconcessies aan vrienden en familieleden, in grondhuur verstrekken van grote lappen grond aan paarse loyalisten, de diefstal van 197 miljoen dollar aan valuta kasreserves en termijndeposito’s van de commerciële banken ondergebracht op de Centrale Bank van Suriname en besteed aan eerste levensbehoeften, voertuigen voor de politie en andere ministeries, niet nader genoemde staatsuitgaven, en een snoepreisje van Bouterse aan China. Gewoon een megadiefstal en dan nog proberen deze grove verduistering te brengen onder de noemer ‘gebruik’. Maar we gaan gewoon verder en zien dan tot grote ontsteltenis dat ofschoon men het land 10 jaar lang moedwillig heeft bestolen en door dit gedrag zwaar verarmd, men bij vertrek de dieftigheid zeer nadrukkelijk nog een keertje tot uiting wenst te brengen door ministeries leeg te plunderen. Kantoormeubilair, computers (hardware en software) printers en diversen, allemaal goederen met belastingpenningen aangeschaft, werden gestolen door paarse figuren die zich realiseerden dat ze het veld moesten ruimen. Bij het Nationaal Informatie Instituut, NII, vooral, ging deze apparatuur naar de woningen van de vertrekkende paarse elementen. Ook video- en fotoapparatuur werd verduisterd. Spullen die in het buitenland tienduizenden dollar kosten. En dan ook nog komen liegen door te verklaren dat men wegens COVID-19, laptops en computers naar huis heeft gebracht om daar werkzaamheden ten bate van NII te verrichten. Maar de spullen werden niet teruggebracht. Ook op het Kabinet van de President werd de zaak leeggestolen en kwam men met tal van leugenachtige excuses aandragen. Maar het bleef niet bij de kantoorinventaris. Reeds kort na het bekend worden van de verkiezingsuitslag was het bekend, dat alles in het werk werd gesteld om documenten van voertuigen aan de staat behorende, te wijzigen om voertuigen te kunnen verduisteren. Op het Kabinet van de President verdwenen maar liefst 13 pick-ups van het merk Ford en type Ranger die een zeer recent bouwjaar vertegenwoordigen. Deze voertuigen dienen opgespoord te worden en teruggebracht om door de nieuwe regering ingezet te worden. Maar niet louter op het Kabinet van de President en Vicepresident was er sprake van grootschalige autodiefstal. Op zeker 15 departementen vond diefstal van auto’s plaats. En dan nog denken de paarse figuren die het veld moesten ruimen omdat het volk dat wenst, te komen met allerhande verdraaiingen en aperte leugens. Meneer Adhin is haantje de voorste om te liegen en zaken te ontkennen en met een beschuldigende vinger te wijzen naar een regering Venetiaan, die 10 jaar geleden aan het NDP-geboefte diende over te dragen. Wel, laten we de zaken stellen zoals ze waren bij de overdracht van Venetiaan. Venetiaan en zijn governor op de Centrale Bank van Suriname en zijn minister op Financiën, respectievelijk André Telting en Humphrey Hildenderg, konden met opgeheven en elk tien schone vingers opstappen in 2010, want ze hadden niet gestolen en lieten minimaal 700 miljoen US-dollar aan monetaire reserves in de moederbank achter. Als Bouva thans de euvele moed opbrengt om te beweren dat Telting en Hilodenberg schulden hebben achtergelaten toen ze in 2010 overdroegen, liegt hij dat het gedrukt staat en wenst de bevolking zoals de gewoonte is bij de NDP, te misleiden. De nieuwe regering Santokhi heeft het volste recht te klagen en het volk te vertellen wat voor leeggestolen boedel ze drie weken geleden heeft overgenomen en dat ze nu maar moet zien met een lege staatskas toch nog haar maandelijkse verplichtingen, bijvoorbeeld ten opzichte van de ambtenarij, na te komen. Heel bewust en op een misdadige wijze heeft de regering Bouterse II, een totaal financieel geruïneerde staatskas versneld en aan de regering Santokhi overgedragen. Haar zogenaamde super Boef op Financiën, is tijdig het land uitgevlucht, want er is al een klein deel komen bovendrijven waaraan hij zich schuldig heeft gemaakt en strafbaar is. Maar het is totaal niet uitgesloten dat er nog meer elementen uit deze roversbende strafbaar gesteld zullen worden als forensische accountants aan het werk worden gesteld en flink gaan spitten in waar, wanneer en door wie, erop zo een grote schaal is gestolen in de afgelopen tien jaar. Dat men nu reeds vanwege de NDP zoveel lawaai maakt, omdat de regering Santokhi pas een tip van de corrupte sluier heeft gelicht, doet zeer zeker vermoeden dat er nog veel meer smurrie is die uit de beerput naar boven kan komen. Men hoeft alleen maar te kijken naar het zeer zwaar vermeerderd vermogen van bepaalde lieden en het toegenomen aantal onroerende goederen dat ze zich heeft eigen gemaakt in periodes die iets langer zijn dan 5 jaar, dan is het zeker niet onrechtvaardig een onderzoek in te stellen. Dat bepaalde lieden uit het kabinet Bouterse I en II zeker nerveus aan het worden zijn, is voor Keerpunt niet vreemd. Waar men zeker moet gaan spitten, is bij het Staats ziekenfonds, SZF, want daar is op grote schaal gerommeld en zeker niet alleen met de bouw van SZF-emplacementen.

 

 

More
articles