Niet alle beschikkingen Cultuurtuin ingetrokken

Tegenover de Paramaribo Zoo is een gebied van 1 ha, dat ook op de valreep was uitgegeven, niet ingetrokken. De stroman is mevrouw M. Mets via de Stichting Fruity Strawberry, maar naar wij vernemen, zit de directeur van het Management Instituut voor Grondregistratie en Land Informatiesysteem (MI-Glis), Leandra Woei, hierachter. Het gebied dat bekend staat als plantage Wolfenbuttel, heeft al eerder voor enorme ophef gezorgd toen op 15 juli, er terreinen werden ingeschreven in het register door de hypotheekbewaarder. Het ging hierbij om terreinen in een deel van de plantage Wolfenbuttel dat bekend staat als Cultuurtuin en die ter beschikking werden gesteld voor bebouwing en bewoning. Naar wij vernemen, had de voormalig RGB-directeur Woei, die vanaf 8 juli 2020 was benoemd tot directeur van het MI-Glis, volgens haar medewerkers, ook in deze situatie een dikke vinger in de pap. Uit betrouwbare bron vernamen wij, dat zij de opdracht heeft gegeven tot het opmaken van beschikkingen, die zij vervolgens via het secretariaat doorstuurde naar de minister, die de beschikkingen op zijn buurt lieten ondertekenen door de minister van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB).

Woei zou op 15 juli moeten beginnen bij het MI-Glis, maar werkte door op het RGB en zorgde ervoor dat er beschikkingen werden gedeponeerd bij het MI-Glis die behandeld moesten worden. Volgens onze bron, heeft Woei waarschijnlijk uit zichzelf deze laatste bulkbeschikkingen doorgedrukt door ze te laten tekenen door minister Mike Noersalim.

Beschikkingen ingetrokken

De minister van Grond- en Bosbeheer, Diana Pokie, heeft tegenover de media bevestigd, dat de beschikkingen van bouwpercelen die uitgegeven zijn in de Cultuur-tuin en al waren overgeschreven in het Openbaar Register van het MI-Glis, vervallen worden verklaard. De beschikkingen die nog in behandeling zijn, zullen worden ingetrokken. De Cultuurtuin wordt volgens de minister, door wetenschappers gebruikt voor onderzoeken bij het vak biologie. Ook maakt het publiek gebruik van dit gebied als wandelpark en trimbaan. “Het is gebleken dat er eerder in dit gebied grond is uitgegeven. Wij gaan het niet hierbij laten”, aldus de minister. Vicepresident Ronnie Brunswijk stelde, dat de recente uitgifte van percelen in de Cultuurtuin, niet volgens de voorgeschreven procedures heeft plaatsgevonden. Het is volgens de vicepresident daarom niet uitgesloten, dat er andere beschikkingen in dit gebied zijn uitgegeven die niet voorkomen op de collectieve bereidverklaring. “Deze vermoedelijke uitgifte zal nog onderzocht moeten worden”, aldus de vicepresident.

Verkoop overheidspanden

De naam van ex- directeur Woei is ook gevallen in het onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) inzake de verkoop van de ‘overheidspanden’ aan de Centrale Bank van Suriname. Woei ging de ‘koop-verkoopovereenkomst’ aan als de ‘verkoper’ voor de Staat Suriname en ex-governor Robert van Trikt tekende names de Centrale Bank van Suriname als ‘koper’ van de overheidsgebouwen. Deze documenten staan vermeld in de vordering van procureur-generaal Roy Baidjnath Panday, voor het in staat van beschuldiging stellen van de toenmalige minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad.

More
articles