Bouva verlaat parlement uit ontevredenheid

Geen ruimte voor veroorzakers crisis om orde te bepalen

Bij de behandeling van de Wet Uitvoering Uitzonderingstoestand gisteren, heeft Melvin Bouva, fractieleider van de NDP, uit ontevredenheid het parlement verlaten. Bouva is het niet eens met de wijze waarop assembleevoorzitter Marinus Bee, leiding geeft. Volgens Bouva meet Bee met twee maten, omdat volgens hem, de coalitie in tegenstelling tot de oppositie, meer tijd krijgt om in te gaan op zaken. Nadat Bouva op verschillende momenten opmerkingen maakte en de stoel besprak, zei Bee dat voorheen in het parlement wetten waren behandeld waarbij 5 minuten gegeven waren voor drie ronden.

“U was de man die ook hier op de stoel zat en domineerde. Ik ben blij dat u nu onze gedachtegang van toen ondersteunt om te zeggen dat leden de ruimte moeten hebben om een kwalitatieve bijdrage te leveren. Wij zijn geen dictatuur. Wij zijn er om een kwalitatieve bijdrage te leveren, maar in ieder geval is het de stoel die leiding geeft aan de vergadering en we gaan geen ruimte geven aan mensen, vooral mensen die het land al in een diepe crisis hebben gedompeld, om hier de orde te komen bepalen.” Aan het begin van de vergadering probeerde Bouva aan te geven hoeveel tijd Asiskoemar Gajadien, fractieleider van de VHP, bij de vergadering van donderdag heeft gehad. Maar voordat hij zijn zin kon afmaken, werd hij geïnterrumpeerd door Bee, die zei dat Bouva gaat praten over gisteren, terwijl het parlement in een andere vergadering is. “Als u commentaar wilde leveren, dan had u in de zaal moeten blijven en uw punt van orde ma-ken. Dit is geen ordevoorstel, ik bedank u.” Hierna gaf Bee het woord aan Cheryl Dijk-steel, voorzitter van de commissie Wet Uitvoering Uitzonderingstoestand. Bouva nam geen genoegen hiermee en bleef buiten de microfoon spreken. Bee zei dat als hij is gekomen om de vergadering te verstoren, hij die ruimte niet zal krijgen. “We zijn niet in de leerstoel van u, dus ik verzoek u plaats te nemen zodat ik de vergadering kan voortzetten.” Ondanks dat Dijksteel begon met haar betoog, ging Bouva door met spreken. Hij bleef vragen om zijn punt van orde af te maken, terwijl hij klaagde dat de microfoon elke keer werd uitgemaakt. Na het betoog van Dijksteel zei Bouva in de interruptieronde, dat de oppositie ook alle ruimte wil krijgen om een bijdrage te leveren. Ook de oppositie wil, aldus Bouva, de 4 minuten krijgen die de fractieleider van de VHP heeft gehad gisteren, in tegenstelling tot de 2 minuten die was afgesproken. “Er moet niet met twee maten gemeten worden. Elk onderwerp is even belangrijk voor elke parlementariër en we willen niet beknot worden om het woord te voeren. Ik wil u vragen als er afspraken zijn bij welke behandeling dan ook, dat parlementariërs gelijkwaardig worden behandeld”, zei Bouva. Nadat Bee Rabin Parmessar, waarnemend fractieleider van de NDP, een punt van orde weigerde, maakte Bouva weer opmerkingen buiten de microfoon, waarop Bee zei dat hij denkt dat Bouva is blijven steken in de vijf jaren van zijn regering. “Nu is er een andere regering. Nu is er een andere leiding hier in het parlement. Ik weet dat het u pijn doet, maar u moet ermee leren leven”. Tijdens de interruptieronde probeerde Parmessar weer de punt van orde maken, maar kreeg die ook niet door Gregory Rusland die op dat moment de vergadering leidde.

door Priscilla Kia

More
articles