IS DE PALMENTUIN VAN DE EX-FIRST LADY?

De Palmentuin Waka Pasi Craft & More, werd vorig jaar op grootse wijze geopend door Ingrid Bouterse-Waldring, de toenmalige First lady. De Waka Pasi die langs de Van Sommelsdijcksekreek ligt, herbergt 24- 30 kraampjes. Vorige week werd er via de sociale media en WhatsApp, een KKF-document gedeeld, waarbij de Palmentuin en Waka Pasi onder het beheer zouden zijn komen te staan van de ex-First Lady Ingrid Bouterse-Waldring, Anwar Moenne (NDP-DNA-kandidaat Paramaribo) en districtscommissaris Paramaribo Noord-Oost Mike Nerkust. De klinkende namen op het KKF-uittreksel zetten je gelijk aan het denken en je vraagt je dan af, of deze stichting een publieksrechtelijke rechtspersoon is of een privaatrechtelijke rechtspersoon. Indien het een privaatrechtelijke rechtspersoon is, is dit een keiharde vorm van corruptie. Indien het een publiekrechtelijke rechtspersoon is, onder welk ministerie valt deze stichting dan? Wat zeggen de statuten over het afleggen van de financiële verantwoording enz.? Om de hoeveel jaar zullen er bestuursverkiezingen gehouden worden en wie draagt het bestuur voor? Uit verkregen informatie is gebleken, dat er huur wordt betaald aan de Stichting Waka Pasi. De huurders betalen voor een kraampje SRD 1.500 per maand. Gezien het aantal, is dat SRD 1.500 X 30 kraampjes = SRD 45.000 per maand X 12 = SRD 540.000,00 per jaar.

De rehabilitatie rondom de Roseveltkade en Palmentuin vloeit voort uit een financiering van het Nationaal Uitvoeringsbedrijf (NUB). Voor dit project werd een bedrag van USD 18.089.916, 67 uitgetrokken. De regering Bouterse beweerde vorig jaar, dat dit project een schenking was van de Indiase overheid, omdat zij tientallen miljoenen Amerikaanse dollars aan Suriname beschikbaar zou hebben gesteld en wel in de vorm van een kredietlijn met betrekking tot de financiering van verschillende Surinaamse projecten. De lening aan het NUB werd vastgesteld met een jaarlijkse rente van 6 procent voor een periode ad 3 jaar. De staat moet dus USD 590.000 ofwel SRD 6 miljoen per maand betalen aan het NUB tot einde looptijd, en wel 2024. Dit is tevens opgenomen als binnenlandse schuld bij het Bureau voor de Staatsschuld. Naar Keerpunt heeft vernomen, is het besluit tot het verlenen van het recht van gebruik van rechtswege nietig, vanwege de familierelatie tussen de president en de uiteindelijke belanghebbende. Verder is Keerpunt van mening, dat vanwege het feit, dat de Districtscommissaris betrokken is geweest bij de voorbereiding van een besluit waar een belangenverstrengeling aanwezig was, deze zaak ook nietig verklaard kan worden. De regering dient daarom alle bouwactiviteiten en alle inkomstenstromen met betrekking tot Palmentuin Waka Pasi, per direct stop te zetten en beslagen te leggen. Volgens artikel 13 lid 3 en lid 4 Anti-corruptiewet, is het verleend recht van gebruik nietig. Nietigheid houdt in, dat een rechter niet tussen hoeft te komen, zoals bij ‘vernietigbaarheid’, maar dat de autoriteiten zelf de rechtstoestand kunnen vaststellen en onmiddellijk kunnen optreden. ‘Van rechtswege’ houdt in, dat weinig tot geen nadere actie vereist is.

More
articles