VOORTDURENDE VERDRAAIING VAN FEITEN

Date

De regering Santokhi heeft zoals bekend, een totaal bankroete boedel van de regering Bouterse overgenomen. Het moet voor alle landgenoten duidelijk zijn, dat Bouterse en zijn NDP-kliek, dit land sinds 2016 draaiende hebben weten te houden door aanhoudend, zowel lokaal als internationaal, grote bedragen te lenen. We weten allemaal

De regering Santokhi heeft zoals bekend, een totaal bankroete boedel van de regering Bouterse overgenomen. Het moet voor alle landgenoten duidelijk zijn, dat Bouterse en zijn NDP-kliek, dit land sinds 2016 draaiende hebben weten te houden door aanhoudend, zowel lokaal als internationaal, grote bedragen te lenen. We weten allemaal hoe het leningenplafond door interventie van De Nationale Assemblee werd verruimd en het is ook meer dan duidelijk geworden, hoe groot het begrotingstekort van de regering Bouterse is opgelopen tot aan haar vertrek. Het is een begrotingstekort dat in de vele miljarden SRD beloopt, en waar Bouterse en zijn paarse kliek niet langer een antwoord op hadden. Het is dan zeker niet vreemd dat de regering Bouterse, geen enkel bezwaar had, de totaal failliete boedel niet in augustus, maar reeds in juli aan het coalitiekabinet onder leiding van Chandrikapersad Santokhi,  over te dragen.  Bouterse en Hoefdraad wisten zelfs al lang voor de verkiezingen van mei, dat het land afstevende op een totaal financieel debacle en dat het lenen in het buitenland wegens de steeds slechter wordende ratings van de bureaus Standard & Poor’s, Fitch en Moody’s,  niet of nauwelijks nog mogelijk was. Ook de kwestie Oppenheimer, had het kabinet Bouterse met de neus op de feiten gedrukt en doen beseffen, dat verder en langer regeren, niet langer mogelijk was. Het NDP-schip was totaal op de klippen gelopen. Bouterse stelde kort na de overdracht toch zelf, dat er een hebi van zijn schouders was afgenomen? Hij wist als geen ander, dat hij een totaal financieel geruïneerd Suriname aan zijn opvolger had overgedragen. Hij moet het dan ook achterwege laten, te verklaren dat hij 5 jaar heeft kunnen regeren zonder een gebrek aan geld. De man misleidt opnieuw de samenleving met deze stelling. Hij moet vertellen, dat zijn regering overeind is gebleven, op de zak van lokale en buitenlandse crediteuren en zeker niet door eigen verdiensten uit met name de productie. Zijn kabinet heeft nimmer kans gezien de productie op export gericht, in dit land aan te zwengelen en het economisch weerbaar te maken. Hij heeft jaren achtereen zijn leenbakru Hoefdraad, de wereld in gestuurd om naar geld te bedelen en zo heeft hij zijn vijf jaar met stunt- en vliegwerk, kunnen volmaken. Hij moet zich naar de mening van velen diep schamen om een land in zo deplorabele financiële toestand achter te laten. De regering Santokhi zal tot het uiterste moeten gaan om de maandelijks verplichtingen, te kunnen nakomen. Nu reeds wordt het met de dag duidelijker, wat voor  hoofdzakelijk financiële valkuilen er door de paarse bende zijn gegraven voor het kabinet Santokhi.  Dit kabinet heeft nu reeds te maken met sociale spanningen, omdat er zoveel rekeningen niet betaald zijn en nog steeds niet kunnen worden voldaan, omdat Hoefdraad op een vreselijke wijze door zijn gevoerde wanbeleid in gebreke is gebleven. Bouterse kan liever zijn mond houden over wat zijn kabinet zogenaamd heeft gepresteerd, want er zal hem steeds op gewezen worden, hoe ernstig zijn regering heeft gefaald.

`                                                           ****

En ja hoor, de reactie van een fulminerende blaaskaak van de NDP, is niet uitgebleven. Op niveau iemand van repliek dienen, is hem vreemd. Dat Hoefdraad in Berbice is beland en daar duidelijk is herkend, is al gemeld in de Guynaanse media. Hoefdraad is in Guyana met minstens twee van zijn voormalige lijfwachten en is opgevangen door Edris K. Dookie, alias Raoul Dookie. De voorbereiding en de vlucht van Hoefdraad  naar Guyana werd goed gepland. Hij werd naar Nickerie gebracht door A.R. en vervolgens werd alles door de NDP-blaaskaak in gereedheid gebracht, de man via de backtrack, de Corantijn over te krijgen. In het buurland werd Hoefdraad door  Edris Dookie of zijn directe medewerkers opgevangen en in Berbice in een appartement van Dookie ondergebracht. Wij hebben zo het vermoeden dat de Guynaanse pers op korte termijn, meer melding zal doen van de activiteiten en of het verblijf van de voortvluchtige en zeer bevlekte Surinaamse ex-minister van Financiën. De niveauloze blaaskaak van de NDP, zal vermoedelijk met nog meer rookgordijnen komen. Hoefdraad kan gezien zijn voorkomen, niet gemakkelijk lang op een onderduikadres verblijven. Hij zal naar wij vermoeden, snel een andere locatie opzoeken in een poging langer uit handen van de justitie te blijven.

More
articles