Problemen binnen RGD

Foto: Ivan Summerville

De Regionale Gezondheidsdienst (RGD) kampt met problemen, zo zou vanwege de slechte financiële situatie van de dienst, er sprake van zijn dat er personeel afgevloeid zou worden. ‘’Ik ben inderdaad op de hoogte van de perikelen binnen de RGD. Ik heb de minister van Volksgezondheid reeds op de hoogte gesteld’’, zegt Cheryl Dijksteel, VHP-parlementariër tevens voorzitter van de commissie van Volksgezondheid in De Nationale Assemblee, tegenover de media.

‘’Het is mijn taak om indien er een urgentie is, direct in contact te treden met de minister. Dat heb ik ook gedaan en gebleken is, dat er personele toestanden zijn. Ik denk dat het inderdaad zo is dat de financiële situatie van de RGD het niet toelaat’’, aldus Dijksteel. Volgens haar is eerstelijnszorg een zeer belangrijk onderdeel van de gezondheidszorg. Zij benadrukt dat gezien de RGD de eerste lijn is, men heel zorgvuldig daarmee om moet gaan. ‘’Of het nou financiële problemen of andere zijn, de RGD moet gewaardeerd worden. Met COVID-19 hebben we gezien dat de RGD onvoldoende wordt genoemd, terwijl de dienst een belangrijke rol speelt’’, zegt Dijksteel.

Volgens haar heeft de minister inmiddels gezegd dat de situatie binnen de RGD, zijn aandacht heeft. Dijksteel wil niet dat er onrust ontstaat, omdat de kans groot is dat dit doorwerkt naar andere sectoren. ‘’Eerstelijnszorg is geen bedrijf, die zorg wil je op één lijn bieden aan de bevolking. Het heeft te maken met de betaalbaarheid en de toegankelijkheid. We moeten te allen tijde in conclaaf treden met de minister en aangeven wat de problemen zijn, ook al zijn ze oud. Het best moeten we tot een conclusie komen, maar de manier waarop het er nu aan toe gaat, is af te keuren’’, aldus Dijksteel.

More
articles