Lonen en vakantiegelden van 5.000 ziekenhuismedewerkers in gevaar

Meer dan 5.000 personen die in dienst zijn bij de ziekenhuizen in ons land, leven deze maand in onzekerheid. De ziekenhuisdirecties hebben reeds gevraagd om duidelijkheid bij de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadin, maar tot op heden hebben zij geen zicht gekregen op de betalingen van het ziekenhuispersoneel over de maand juli.

Het personeel van het Diakonessenhuis en het St. Vincentius Ziekenhuis (SVZ), hebben vanmorgen prikacties gehouden, omdat het salaris over de maand juli nog steeds niet is uitbetaald. Het personeel vraagt zich ook af, of de vakantiegelden en de koopkrachtversterking van SRD 1.000, deze maand uitbetaald zullen worden.

De bond onder leiding van Robby Naarendorp, was vanmorgen in gesprek met de directie van het SVZ over de ontstane situatie.

Zestig procent van de patiënten is verzekerd bij het Staatsziekenfonds (SZF), dat betekent dat meer dan de helft van de ziekenhuizen afhankelijk is van deze inkomstenbron. De andere zorgverzekeraars betalen hun rekeningen wel, maar volgens een gezondheidswerker werkzaam bij het SVZ, wringt de schoen daadwerkelijk bij het SZF, dat de betalingen aan de instellingen nog niet heeft voldaan. “Al geruime tijd komen er bedragen mondjesmaat binnen en die dekken nauwelijks de reguliere kosten van het ziekenhuis. Vanwege de ontstane COVID-19 situatie is het ziekenhuispersoneel ook ingedeeld voor maximale bezetting en was daarom aan ons een covid-compensatie beloofd, helaas hebben we die ook niet ontvangen, maar wij blijven steeds meer coronapatiënten opvangen. Meer COVID-19 patiënten betekent ook dat het ten koste gaat van de reguliere zorgverlening”, zegt de gezondheidswerker.

Sinds februari heeft de Vereniging van Medici in Suriname (VMS) aan de bel getrokken. VMS-lid Ben Hewitt, had toen al tegenover De West bevestigd, dat de ziekenhuizen in Suriname momenteel bijna failliet zijn. Volgens de VMS hebben ziekenhuizen meer dan SRD 300 miljoen tegoed bij het SZF. “Het SZF komt zijn verplichtingen niet na, terwijl de ziekenhuizen torenhoge schulden hebben bij leveranciers in Suriname en in het buitenland”, stelde de VMS.

More
articles