YOU CAN RUN …

You can run, but not hide forever! En dit geldt natuurlijk in het bijzonder voor de ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, die naar Guyana is gevlucht en daar is opgevangen door een neef van het ex-assembleelid uit Nickerie, Rashied Doekhie. Al enkele dagen was het bij ons bekend, dat Hoefdraad voor het laatst in Nickerie was gesignaleerd en dat de signalen van zijn celltelefoon, daar ook voor het laatst waren geregistreerd. Inmiddels is het bekend, dat in Nickerie, ook twee lijfwachten van Hoefdraad in zijn gezelschap vertoefden. Het is niet duidelijk, of ze de oud-minister ook tot naar zijn huidige verblijfplaats in het buurland, hebben vergezeld. Ondertussen is het ook bekend dat de Nickeriaan Rashied Doekhie, de van ernstige fraude en corruptie verdachte ex-minister van Financiën Hoefdraad, in Nickerie heeft opgevangen en hem vervolgens behulpzaam is geweest, naar het buurland uit te wijken. Aan de andere kant van de grens werd hij afgehaald en naar een betrekkelijk veilig onderkomen vervoerd. Maar Hoefdraad kan dan wel weggelopen zijn, het strafrechtelijk onderzoek vanwege het Openbaar Ministerie ingezet, wordt onverdroten voortgezet. Mocht het nieuwe college van staat beslissen in te gaan op het verzoek van de procureur-generaal, Hoefdraad alsnog in staat van beschuldiging te stellen, dan zal er snel een verzoek door justitie bij Interpol worden gedaan, de man aan te houden en terug te sturen, om hier volledig mee te werken aan het tegen hem lopende strafrechtelijk onderzoek, dat eventueel voor hem verkeerd zou kunnen uitpakken. Hoefdraad heeft ervoor gekozen te vluchten, omdat hij zelf ook weet dat de tenlasteleggingen tegen hem niet gering zijn en dat daar zeker vervolging en een eventuele veroordeling tegenover staat. Had deze man nou werkelijk gedacht, dat hij door te vluchten, uiteindelijk uit handen van de justitie zou kunnen blijven? In ieder geval hebben de Noord-Amerikaanse autoriteiten al besloten, zijn inreisvisum in te trekken en kan hij zijn gezicht niet meer tonen in landen die moeten worden gerekend tot de beschaafde democratische rechtsstaten. Cuba is misschien nog een optie, want daar heeft hij toch gestudeerd?

 

****

Er gebeuren heel rare en onwetmatige dingen in dit land. Zaken waar ieder rechtgeaard persoon de wenkbrauwen zeer nadrukkelijk bij zou moeten en kunnen fronzen. Neem nou die stichting die is opgericht met betrekking tot de zogeheten Waka Pasi. De staat Suriname * (lees: regering Bouterse) legt aan de Van Sommelsdijckkreek de zogeheten Waka Pasi aan. Er worden daar miljoenen dollars, die deels door India zijn geleend, stukgeslagen in een periode waarin het land al tijden in een conjunctuurdip verkeerde en zeker al afstevende op een totaal bankroet. Maar bij het uitvoeren van ambitieuze projecten, blijft er natuurlijk altijd behoorlijk wat aan de strijkstok van tal van corruptelingen hangen. We zijn ervan overtuigd, dat de Waka Pasi daarop geen uitzondering is geweest. Maar wat is er nog meer met de Waka Pasi, een project dat door de staat is geïnitieerd en ook zonder meer als bezit van de staat moet worden aangerekend? Deze week werd bekend dat leden van de Stichting Waka Pasi, opgericht door mevrouw Ingrid Bouterse-Waldring tot voor kort First Lady, Mike Nerkust en Anwar Moenne, het voorrecht denken te hebben, de huurpenningen van de 24 kraampjes die deel uitmaken van Waka Pasi, te kunnen en mogen innen. Nou, het moet voor het drietal binnen de stichting duidelijk zijn, dat zij het recht juridisch gezien totaal ontbeert huurpenningen van de kraamhouders van Waka Pasi te innen en naar eigen inzichten te besteden. In een bericht elders in deze editie wordt erop gewezen dat het besluit tot het verlenen van het recht van gebruik van rechtswege nietig is, vanwege de familierelatie tussen de president en de uiteindelijke belanghebbende. Voorts vanwege het feit dat de districtscommissaris in kwestie betrokken geweest is bij de voorbereiding van een besluit waar een belangenverstrengeling aanwezig was. De Waka Pasi hoe die ook heeft kunnen ontstaan, is van de staat en valt in zijn boezem en dat dient het meergenoemde trio, goed te begrijpen. De huidige regering dient dan ook voor alles wat samenhangt met de Waka Pasi, nu te interveniëren en alles naar zich toe te trekken. Ook voor wat betreft de betaling en ontvangst van de huurpenningen van kraamhouders, dient een regeling getroffen te worden. Die penningen dienen de staat ten goede te komen en zeker niet het voormelde drietal. Met de verkregen penningen kan het onderhoud van Waka Pasi voortaan op een gedegen wijze plaatsvinden.

More
articles