‘Hoefdraad niet onvindbaar voor justitie’

Het hernieuwde verzoek van procureur-generaal Roy Baidjnath Panday, om de ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, in staat van beschuldiging te stellen, heeft De Nationale Assemblee (DNA) gisteren besproken. VHP-parlementariër Cedric van Samson, zegt in het tv-programma Magazine4, dat hij tevreden terugblikt op de vergadering. Hij verwacht dat Hoefdraad wel terecht zal komen en niet onvindbaar blijft voor justitie.

“De vergadering was in een rustige sfeer, omdat het geen onbekende zaak was voor het parlement’’, zegt Van Samson. Hijn gaf aan dat in de hernieuwde vordering er zaken bij zijn gekomen, ook zijn inmiddels meerdere mensen in verzekering gesteld. Dat maakt volgens Van Samson, dat de PG een hernieuwde vordering heeft gestuurd naar DNA. ‘’Voor alle duidelijkheid: het is geen besluit dat het college neemt over de status van de minister, het college verleent slecht toestemming voor verder onderzoek”, aldus Van Samson.

Er is een hoorcommissie onder leiding van VHP-parlementariër Asiskumar Gajadien ingesteld, die Hoefdraad in het parlement hoort. Van Samson zegt, dat de commissie verder aan de slag zal moeten gaan. “Nadat Hoefdraad gehoord is, zal de hoorcommissie een besluit moeten nemen”, zegt hij. Volgens hem kan er aan de hand van de uitspraken van NDP-parlementariër André Misiekaba, geconcludeerd worden, dat de oppositie bij haar standpunt zal blijven om Hoefdraad in bescherming te nemen. Misiekaba zou hebben gezegd, dat volgens artikel 59 van het ordereglement, het besluit niet herzien kan worden, indien het niet in landsbelang is. “De oppositie zal niet veel afwijken van het eerder genomen standpunt. Maar het kan op dat moment zijn, dat de gepresenteerde informatie die nog niet bekend was bij de NDP, dat er een andere overweging komt”, zegt Van Samson.

“Ik denk dat hij zich zal aanmelden als hij opgeroepen wordt, maar onvindbaar zal hij niet zijn. We mogen als parlementariërs, Hoefdraad het recht niet ontnemen om zijn onschuld aan te tonen”, aldus Van Samson.

More
articles