TERUGHALEN DIE HANDEL

Het moet nu voor een ieder overduidelijk zijn dat handlangers van de regering Bouterse II,  wel of niet onder instructie, ertoe zijn overgegaan handelingen te plegen die tot grote destabilisatie van de regering Santokhi moeten leiden. Er werd ook deze keer een typische NDP-tactiek toegepast om de volgende regering, het werk onmogelijk te maken. Toen de regering Wijdenbosch in 2000 werd weggestemd door het electoraat en de regering Venetiaan II  moest aantreden, werd dit kabinet ook geconfronteerd met een lege staatskas, een grotendeels weggemaakt autopark en gestolen attributen op de verschillende departementen. Dus we hebben hier te maken met een ‘owru gwenti’. Gelukkig liet de regering onder leiding van Runaldo Venetiaan, zich niet uit het veld slaan en slaagde er met veel inspanning in, zaken weer op spoor te krijgen en groot herstel te bewerkstelligen. Maar de ‘owru gwenti’ is dit keer wederom toegeslagen en manifesteert zich nu in een ‘takru gwenti’ met duivelse bedoelingen. Gelijk na het verlies van de verkiezingen werd ons gemeld, dat ministeries werden leeggedragen door paarse trawanten en dan wel of niet onder instructie van bovenaf. Men zag kort na de uitslag de bui al hangen en de sabotage van een nieuw, niet paars kabinet, moest gelijk worden aangezwengeld. Het begon allemaal met de vervreemding van kantoorattributen en in extreme gevallen werden zelfs meubels richting onbekende bestemming gebracht. Wij kregen ook de informatie dat op bepaalde ministeries auto’s van cruciale onderdelen werden ontdaan, kennelijk met de bedoeling deze later als onherstelbaar op een veiling te kunnen kopen. Ook kregen wij de bijzonderheden over het vervalsen van autopapieren om later gewoon weg te kunnen rijden, kort voordat de nieuwe regering haar vertegenwoordigers de ministeries zouden betreden. Het is geen nieuw fenomeen, dat scheidende ministers hun dienstvoertuig kunnen overnemen nadat er een eerlijke taxatie over de waarde heeft plaatsgevonden, maar dat ministers meer dan één voertuig dan hun eigen dienstvoertuig na vertrek op een fromu manier kunnen overnemen, is een totaal nieuw fenomeen. En dan hebben we het vooral over de oneigenlijke handelingen gepleegd door de ex-vicepresident, die gemeend heeft nog vier voertuigen van zijn kabinet te kunnen overschrijven, buiten alle regels om. En op die manier zijn kabinet zonder voertuigen achterlatend. Hier moet zonder enige twijfel door het nieuwe kabinet een stokje voor gestoken worden. Wat de zaak totaal onacceptabel maakt voor dit kabinet, is dat op het ministerie van Volksgezondheid na, op alle andere zestien ministeries de auto’s van de overheid zijn verdwenen en wel als sneeuw voor de zon. De regering Santokhi heeft geen andere keus, dan de wagens allemaal terug te vorderen en desnoods door het inschakelen van de procureur-generaal. Deze zal dan de politie al de auto’s, bussen en eventueel trucks, laten opsporen, want nu praten we niet meer van een dienstauto die de minister indien gewenst zou kunnen overkopen, maar over fraude en diefstal van staatsbezit. De regering Santokhi mag op geen enkele wijze deze zaak over zich heen laten komen en voor gezien houden. De staat en natuurlijk de belastingbetaler, worden hier op een afschuwelijke wijze benadeeld en dat allemaal, terwijl het land bankroet is en de regering al deze tientallen voertuigen niet zal kunnen vervangen onder haar huidige financieel deplorabele  situatie.  Wat de regering zeker niet uit het oog mag verliezen, is dat de gehele gemeenschap deze schandelijke affaire van autodiefstal door paarse trawanten op de voet volgt en van de regering Santokhi verwacht, dat ze hard zal optreden en alles in het werk zal stellen om al dit staatsbezit terug te krijgen. Laat ze de zaak zo, dan maakt ze na niet eens 2 weken staatsbestuur, al een slechte beurt.

****

De Guyanese krant Kaieteur News, meldt in een recente editie dat Gillmore Hoefdraad, oud-minister van Financiën van ons land, zeer vermoedelijk in Guyana is ondergedoken. Hoefdraad zou naar wij vermoeden, gebruik gemaakt hebben van de backtrack route om uit te wijken naar ons westelijk gelegen buurland. Vanaf de vorige week is Hoefdraad in geen velden of wegen binnen ons territoir te bekennen. Zoals bekend, heeft de procureur-generaal bij het Hof van Justitie, wederom een verzoek aan De Nationale Assemblee gedaan, Hoefdraad in staat van beschuldiging te stellen inzake het voortzetten van een strafrechtelijk onderzoek, waar al uitgebreid in de media melding over is gemaakt. Hoefdraad, stafmedewerkers en lijfwachten zijn al enige tijd niet meer gezien en nu zijn er ernstige aanwijzingen dat een deel van het gezelschap zich in Guyana bevindt. Wat gelijk gesteld moet worden, is dat Hoefdraad indien in Guyana, op beide oevers van de Corantijn medewerking heeft gehad om uit te kunnen wijken, omdat de grens tussen beide landen wegens de COVID-19 pandemie, gesloten is. De vraag die onmiddellijk rijst, is wie op de rechteroever van de voormelde rivier de andere kant heeft opgekeken toen Hoefdraad in een backtrack boot stapte, en wie hem aan de linkeroever op Guyanees grondgebied heeft opgewacht, om hem richting onderduikadres te brengen. Vandaag komt De Nationale Assemblee bijeen om te beraadslagen over het hernieuwde verzoek van de procureur-generaal met betrekking tot het in staat van beschuldiging stellen van Hoefdraad. Hoefdraad heeft altijd ontkend zich aan enig strafbaar feit schuldig te hebben gemaakt. Als je werkelijk totaal onschuldig bent, waarom loop je dan weg?

More
articles