Over documenten auto’s kabinet VP gesproken

RIOOLJOURNALISTIEK?

Vorig jaar werd een aantal zwartgelakte Toyota Land Cruisers aangeschaft ten behoeve van de regering Bouterse en werden voorzien van een kogelvrije uitrusting. Hierdoor kregen de wagens een aanschafwaarde van USD 180.000 per stuk. Naar verluidt heeft de ex-vice president Ashwin Adhin twee van deze Land Cruisers (kentekennummers: PK 6694 en PK 6695) niet ingeleverd bij zijn opvolger, maar ze laten overschrijven naar de N.V. ZETA engineering & Construction, gevestigd aan de Henri Fernandesweg 72 te Paramaribo. De directeur van deze N.V. is Vijendra Ramkhelawan, die in 2015 al eerder gelinked werd aan de gewezen vice-president. Toen werden volgens verkregen informatie mijnbouwrechten door de bewindsman verzorgd zijn op naam van Masa Mining Company NV (inmiddels is de naam veranderd bij KKF in Timantti Mining), waarvan zijn vader, Arnold Adhin en zus Jennifer Abhelak-Adhin, de aandeelhouders zijn. De naam van Vijendra Ramkhelawan viel toen ook; hij zou als kennis van de familie, optreden als directeur van de N.V. Het ging hierbij om 11.500 ha aan mijnbouwconcessies, waarvan 200 ha voor het recht tot exploitatie van bouwmaterialen voor grind en lateriet in het district Brokopondo en 11.300 ha voor het recht tot exploitatie van goud, in het district Sipaliwini. Adhin ontkende toenterijd steevast deze beschuldigingen in een brief aan president Bouterse en beweerde dat men hem politiek probeerde te schaden.  Over de voormelde kogelvrije Land Cruisers kan gemeld worden dat er ook vier andere auto’s overgeschreven en verkocht zijn aan Kappa Agro Science N.V. waarvan dezelfde Vijendra Ramkhelawan als directeur staat aangegeven op het KKF uittreksel. Hier de link voor de KKF Uittreksels: KKF uittreksels bedrijven ashwin adhin vijendra ramkhelawan ZETA Timantti kappa agro

De autopapieren die op naam van het Kabinet van de Vice-president stonden, werden vorige week overgeschreven. Het gaat hierbij om de pick-up’s: ISUZU D-MAX 96-96-GV, FORD RANGER 20-56 HV, ISUZU D-MAX 64-73 GV en FOTON TUNLAND 08-02 HV.

De gewezen vice-president is naar aanleiding van het artikel, dat is gepubliceerd in onze editie van zaterdag 25 juli en vervolgens op onze website, flink uit zijn slof geschoten en heeft dit medium beschuldigd van “riooljournalistiek” en dat het artikel “los-vast, Rommel en last” is. De redactie van De West heeft daarom besloten de documenten te publiceren, die zijn ingeleverd voor de overschrijving van de voertuigen naar de voormelde Naamloze Vennootschappen en daarbij de identiteitskaart van de heer Vijendra Ramkhelawan die met de stukken waren verbonden.

Ook publiceren wij in de online editie de Missive die Adhin in 2015 heeft getekend en vervolgens dit besluit gewijzigd op 10 juni 2020, waarbij hij besliste dat de aanschaf van voertuigen, weer anders zal geschieden dan voorheen.  In deze Missive stelde Adhin, dat gezien het feit dat ministers van het Kabinet Bouterse niet eerder dan in het jaar 2019 in de gelegenheid  waren om dienstvoertuigen aan te schaffen de duur van de afschrijving van de voertuigen, zeer miniem uitvalt. Hiermee bedoelde de ex-VP, dat de overname van de voertuigen zou worden vastgesteld, naar rato van 10% van de taxatiewaarde. Vervolgens werd in de Missive ook gesteld, dat de vice-president en de president van de Republiek Suriname eveneens zullen vallen onder deze regeling en wel voor het aantal van twee voertuigen.

De vraag die door velen op sociale media werd gesteld, was waarom de ex-vp twee auto’s moest overnemen gezien de huidige financiële situatie. Daarnaast waren burgers gebelgd over de manier waarop Adhin de zaak probeerde te vergoelijken, terwijl hij zelf het “presidentieel” besluit had getekend voor het aanschaffen van de wagens. Wij vragen ons gevoegelijk zich af, waarom  Adhin het nodig achtte om in een kogelvrije auto rond te rijden?  We kunnen ons niet voorstellen, dat er kogels om zijn oren kunnen vliegen en vinden het daarom overdreven dat hij deze voertuigen niet heeft afgestaan aan de nieuwe regering, die nu niet in staat is om dit soort voertuigen aan te schaffen, vanwege de financiële puinhoop die de regering  Bouterse heeft achtergelaten. Er wordt steeds verwezen naar de regering Venetiaan en dat zij deze regeling al had in 2010, maar nergens in de resolutie van 29 juni 2010 no.12.554/10 staat er specifiek iets over auto’s overnemen, tegen zulke lage tarieven, als wat heeft geplaatst gehad in de afgelopen weken. “Gewoonte geeft geen recht, dan alleen wanneer de wettelijke regelingen daarop verwijzen”, artikel 2 Wet Algemene bepalingen.  Wanneer men het heeft over “regelingen” kan men derhalve niet spreken over incidentele besluiten, aldus de mening van juristen bekend met deze materie.

More
articles