Personeelsleden NII worden geëvalueerd

Het in maart 2017 opgerichte Nationaal Informatie Instituut (NII), wordt momenteel door de regering Santokhi, onderworpen aan evaluatie. Alven Roosveld, de nieuwe mediacoördinator op het Kabinet van de President, zei tegenover een lokaal medium, dat de taak van het NII, dat rechtstreeks valt onder het Kabinet van de President, is de overheidscommunicatie centraal coördineren en publiceren. ‘’Echter heeft het NII zich onder ex-president Bouterse, vooral geprofileerd als een propagandamachine van de NDP. Vooralsnog is er geen sprake van ontslagen, maar de onzekerheid hierover onder het personeel, is voelbaar. Het is vooralsnog nog niet duidelijk of de huidige directeur, Clifton Limburg, na transitie de scepter nog zal zwaaien, dat is een politiek besluit’’, aldus Roosveld.

Hij zegt, dat hij vanaf zijn aantreden, tracht het personeel gelijk input te geven over de gang van zaken en zoveel als mogelijk, vraag en antwoord te geven op hetgeen het personeel wil weten. “Er zal zowel een evaluatie van het instituut als een persoonlijke evaluatie van elk personeelslid komen”, deelde hij mee. Roosveld zei, dat indien een personeelslid wordt ingezet voor een bepaalde rol, er een reden is daarvoor. “Ze kennen hun taken en bevoegdheden en ze hebben de nodige capaciteiten en de nodige scholing, zolang dit alles samengaat met de uitkomst, hoeven zij voor niets te vrezen”, aldus Roosveld.

Momenteel is er volgens Roosveld, een vlot samenwerkingsverband met Limburg. ‘’Zijn opstelling is tot nu toe professioneel’’, zegt Roosveld. Het zal niet bij een evaluatie blijven, volgens Roosveld zijn de huidige beleidsinzichten van het NII, ook aan verandering toe. “Wij krijgen in ieder geval alle toegang, om onze evaluatie goed te maken”, aldus Roosveld.

More
articles