Fitch en S&P geven opwaardering na aantreden regering Santokhi

Fitch Ratings heeft na drie dagen, de kredietwaardigheid van vreemde valuta van RD naar CC opgewaardeerd. Hierbij heeft Fitch ook de uitgifteclassificatie op Surinaamse 2023-biljetten geüpgraded naar CC van D. De upgrades volgen op de voltooiing van het ‘verzoek om toestemming’ oftewel herschikking om de hoofdbetalingen van Surinaamse 2023-bankbiljetten opnieuw te plannen en de voorwaarden van de gerelateerde schuldenovereenkomst te wijzigen, die Fitch beschouwt als de uitvoering en voltooiing van een noodlijdende schuldenherstructurering.

S&P

Ook Standard & Poor’s (S&P) heeft Suriname kort na het aantreden van de nieuwe regering onder leiding van Chan Santokhi, een opwaardering gegeven. S&P verhoogt zijn beoordeling van SD (Status Default) naar CCC voor schulden in vreemde valuta. Net als Fitch Ratings heeft S&P zijn beoordeling gebaseerd op basis van de herschikking van het aflossingsschema van de USD 125 miljoen lening.

S&P heeft in zijn rating ook het vermogen van Suriname verhoogd van CCC- naar CCC om zijn schuld van USD 550 miljoen terug te betalen. De minister van Buitenlandse Zaken, Albert Ramdin, zei eerder deze week tegenover de media, dat een restricted default nog geen default is, maar dat we er wel dicht bij zijn. Hij zei, dat Fitch hiertoe is overgegaan, omdat het nog niet voldoende informatie heeft over hoe Suriname van plan is te voldoen aan zijn betalingsverplichting. “Met veel meer informatie kan de rating nog altijd bijgesteld worden”, zei Ramdin. “De ratings kunnen verder worden verhoogd als de nieuwe regering maatregelen neemt om de economie opnieuw op gang te brengen en hervormingen doorvoert die de kredietverleners het vertrouwen geven om Suriname nieuwe leningen te geven om zijn begroting te ondersteunen”, aldus S&P. Het ratingbureau is van mening, dat de risico’s om de schulden af te betalen, zijn afgenomen. Toch heeft S&P in zijn beoordeling aangegeven, dat het land onder de noemer ‘non-investment grade’ wordt gecategoriseerd.

Duurzame financiering

Fitch is van mening, dat een bredere herstructurering van de Surinaamse vreemde valuta schuld waarschijnlijk is, als gevolg van de hoge overheidsschuldenlast, het acute tekort aan vreemde valuta en de noodlijdende financieringsvoorwaarden. Bovendien heeft de VHP, de leidende politieke partij in de nieuwe regering, in haar manifest aangegeven, dat schuldherschikking een manier is om de houdbaarheid van de overheidsschuld te verbeteren. Tegelijkertijd benadrukte de VHP de doelstellingen om de overheidsinkomsten te versterken, het overheidstekort te verkleinen en toegang te krijgen tot duurzame financiering. Fitch heeft de uitgifteclassificaties op de 2026-bankbiljetten van Suriname bij CC bevestigd.

IMF

Op 9 juli heeft de regering van Suriname toestemming van schuldeisers verkregen om de eerste hoofdsom van USD 15 miljoen op de obligaties van USD 125 miljoen 2023 die oorspronkelijk op 30 juni moesten worden verschoven, opnieuw in te plannen. Het gewijzigde aflossingsschema voorziet in de eerste hoofdbetaling van USD 15 miljoen op 30 december 2020 in zes halfjaarlijkse termijnen van 18,3 miljoen USD. Als de regering een IMF-financieringsregeling inclusief beleidsbenchmarks uiterlijk op 30 december 2020 onder de gewijzigde voorwaarden formaliseert, worden de toelichtingen vanaf 30 juni 2021 afgeschreven in zes gelijke betalingen. Verdere wijzigingen in de voorwaarden met betrekking tot de dividenduitkering van de staatsoliemaatschappij brengt grotere flexibiliteit voor de vreemde valuta cashflow. Op 13 juli had de regering een ‘instemmingsbetaling’ van USD624.000 aan houders betaald en de op 30 juni vervallen rentecoupon van USD8,0 miljoen betaald, die in een respijtperiode van 30 kalenderdagen was gevallen.

BBP

Fitch acht het risico van een bredere herstructurering van vreemde valuta schulden waarschijnlijk, als gevolg van de hoge overheidsschuldenlast, het acute tekort aan vreemde valuta/ foreign currancy en de noodlijdende financieringsvoorwaarden. Grote contante tekorten van de overheid van gemiddeld 10,4 procent van het bbp in de afgelopen drie jaar (2017-2019), hebben de hoge overheidsschuldenlast van Suriname verhoogd. Fitch verwacht de 100 procent van het bbp eind 2020 te overtreffen, tegen 80 procent van het bbp in 2019. Ruim driekwart van de schuld luidt in vreemde valuta, waardoor deze kwetsbaar is voor devaluatie van de Surinaamse dollar.

(Bron: https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-upgrades-suriname-lt-fc-idr-to-cc-16-07-2020, http://cbonds.com/news/item/1264867)

More
articles