‘Schandelijke vertoning binnen nieuwe coalitie’

Abop-leider tevens huidige assembleevoorzitter Ronnie Brunswijk, wordt op 13 juli als vicepresident voorgedragen. Bestuurskundige August Boldewijn, zegt desgevraagd niet achter deze voordracht te staan, onder andere omdat Brunswijk concessiehouder is. Volgens Boldewijn is het onmogelijk dat een concessiehouder zich kandidaat stelt voor het vicepresidentschap. Boldewijn staaft dit met artikel 96 van onze grondwet, waarin duidelijk gesteld wordt dat concessiehouders zich geen kandidaat mogen stellen voor de functie van vicepresident.

“Ik betreur het ten zeerste, dat er nu al vele dingen misgaan binnen de nieuwe coalitie”, zegt Boldewijn. Hij merkt op, dat Brunswijk deze functie beter kan overlaten aan iemand anders, gezien hij ook een strafblad heeft en dus net als Bouterse, niet vrij overal naartoe kan reizen. ‘’Om tot president of vicepresident te kunnen worden gekozen, moet een kandidaat geen handelingen hebben verricht die strijdig zijn met de grondwet’’, aldus Boldewijn.

“Als je vanaf het begin al wist dat je voor het vicepresidentschap gaat, waarom stel je je dan ook kandidaat voor het voorzitterschap”, merkt Boldewijn op.

Volgens hem is er sprake van belangenverstrengeling, omdat zowel de voorzitter van de nieuwe coalitie, Chan Santokhi, als het parlement, niet aan Brunswijk heeft voorgehouden, dat het voorstel om voor vicepresident te gaan, absoluut niet kan. “Ze geven hem juist alles, waarnaar hij vraagt en verlangt”, aldus Boldewijn. Hij benadrukt dat Santokhi als nieuwe president van Suriname, maatregelen zal moeten treffen.

“We zien dat hetzelfde zich weer afspeelt van de afgelopen tien jaar, terwijl wij moeten voorkomen dat we terugkomen in die positie”, zegt Boldewijn. “Een man die het gezag van je neerhaalt, een criminele achtergrond heeft en die alleen maar demonstreert met zijn geld, daaraan hebben wij niets”, aldus Boldewijn. ‘’Het is een schandelijke vertoning binnen de nieuwe coalitie.’’ Ons land wordt op zo een manier, weer te schande gemaakt.

Bij het kiezen van een minister of zich kandidaat stellen voor president en vicepresident, moet volgens Boldewijn, landsbelang prevaleren boven partijbelang. ‘’De vicepresident bijvoorbeeld, dient zich vrij te kunnen bewegen en moet met elk land kunnen onderhandelen. We hebben daarom iemand nodig die voldoet aan de technische en juridische eisen. Iemand die leiderschapskwaliteiten bezit, bescheidenheid en zelfreflectie”, stelde Boldewijn. Hij vindt daarom ook, dat een regeerakkoord heel belangrijk is, zodat al deze zaken geen verkeerde uitgangspunten krijgen. Boldewijn is van mening, dat voorkomen moet worden dat mensen op posities gaan zitten en zich bezig gaan houden met hun eigen belangen.

More
articles