Ontslagcriteria coronapatiënten gewijzigd

Codrington: ‘Aangepast op basis van realiteit’

De infectioloog Stephen Vreden, deelde gisteren tijdens een persbijeenkomst van het COVID-19 Managementteam mee, dat de ontslagcriteria voor coronapatiënten is gewijzigd. Volgens Vreden mogen patiënten die met minder tot geen klachten zijn opgenomen, vanaf vandaag eerder naar huis. “Mensen die geen risico vormen voor hun huisgenoten, hoeven niet onnodig lang weg te blijven van hun familie”, stelde Vreden. De ontslagcriteria blijven hetzelfde voor mensen die met ernstige klachten of onderliggende ziektes zijn opgenomen in het ziekenhuis.

De viroloog John Codrington, zegt aan de krant, dat het ontslagbeleid op basis van de Surinaamse realiteit is aangepast. “De ontslagcriteria zijn aan de hand van de realiteit in de zorg en de studies van de infectiologen, aangepast. Neem maar als voorbeeld de Intensive Care Units, die zijn niet alleen voor COVID-19 patiënten bestemd. Er zijn heel wat andere diensten, waardoor doctoren de ziekhuizen niet kunnen bezetten met mensen die reeds genezen zijn”, aldus Codrington. Verder stelt hij voor, dat patiënten die ontslagen zijn, nog steeds goed gemonitord moeten worden.

Een van de ontslagcriteria is dat patiënten minstens drie achtereenvolgende dagen geen verschijnselen mogen vertonen, alvorens ze ontslagen kunnen worden. Vreden: “Mensen met milde klachten als hoesten en niezen, kunnen naar huis als ze drie dagen geen klachten hebben gehad bij hun opname van zeven dagen. Mensen die bepaalde medicijnen gebruiken, afweerstoornissen of bepaalde aandoeningen hebben waardoor hun afweer minder is, zullen wel langer is het ziekenhuis blijven, ook als zij geen klachten hebben. Deze groep zal bij diagnose, nog drie dagen geobserveerd worden.”  Klachten als een verminderde reuk of smaak, zijn volgens Vreden, geen reden om een patiënt niet te ontslaan.

Codrington is het eens met dit besluit, maar zegt dat iemand die net ontslagen is, de nodige voorzichtigheid moet betrachten. “Het besluit is nog niet helemaal waterdicht. Niet een ieder is hetzelfde, dus we moeten aan patiënten uitleggen dat hoewel ze genezen verklaard zijn, ze toch voorzichtig moeten zijn. Ontslagen patiënten moet alsnog thuis afgezonderd worden”, aldus Codrington.

More
articles