June 29, 2020


MISPLAATSTE AMBITIES


June 29, 2020

Suriname krijgt naar aanleiding van de gehouden algemene verkiezingen, een nieuwe regering en gewijzigde volksvertegenwoordigende organen, waaronder het hoogste college van staat, De Nationale Assemblee. Over de invulling van de verschillende fracties bestaat er al genoeg duidelijkheid. Vandaag werd een nieuwe voorzitter en ondervoorzitter van ons parlement aangewezen. Binnen De Nationale Assemblee, DNA, zullen de politieke partijen VHP, ABOP, NPS en Pertjajah Luhur, de nieuwe coalitie uitmaken en de NDP en de BEP de oppositie. Op een volgende vergadering zal er in DNA de stemming plaatsvinden voor het kiezen van de komende president en vicepresident van dit land. Nu al gaan de geruchten, wie op de verschillende departementen de portefeuilles zullen bekleden. Veel is nog niet duidelijk en het heeft er veel van, dat men tussen de huidige coalitiegenoten, er nog niet helemaal uit is wie voor deze hoge functies in aanmerking zullen komen. Waar het komende kabinet wel op moet letten, is dat we geen verkeerde stap maken bij de bezetting van de functies, omdat we niet slechts president, vicepresident en lid van de raad van ministers zijn voor land en volk, maar ook de juiste impressie dienen te maken op de buitenwacht, die de ontwikkelingen alhier op de voet volgt. Willen we met een schone lei aanvangen, dan moeten we ook in staat zijn op onbevreesde wijze, deze lei aan het buitenland te presenteren en niet komen aandansen met lieden die een zeer bevlekte reputatie genieten. Jammer genoeg is het zo, dat een deel van het electoraat misschien door onwetendheid, zijn stem heeft uitgebracht op een politieke partij, waar de onbevlektheid binnen de leiding alles behalve tot uiting komt en men in het buitenland vol afschuw naar kijkt. Wanneer het zelfs zo is, dat een politiek leider al jaren wordt achtervolgd door twee verstekvonnissen voor drugshandel in Frankrijk en Nederland en zelfs op de opsporingslijst van de Internationale Politie Organisatie, Interpol, prijkt na door de twee voormelde landen te zijn gesignaleerd, dan betreft het een volkomen misplaatste ambitie, wanneer dit politieke element voor de hoogste politieke functies zowel in de wetgevende als de uitvoerende macht, in aanmerking wenst of denkt te moeten komen. In de afgelopen tien jaar hebben we al te maken gehad met een staatshoofd, dat ook op verzoek van Nederland bij Interpol werd gesignaleerd en niet in alle vrijheid overal heen kon reizen. Het is daarom meer dan wenselijk, dat wij thans hooggeplaatsten aan het volk en het buitenland voorhouden, die dat wél kunnen en daarmede een schoon visitekaartje presenteren. Hopelijk komt een politieke partij en zijn leider tot de slotconclusie dat andere, respectabele en onbevlekte personen, naar voren worden geschoven die Suriname wederom op de goede weg kunnen brengen.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249