Gezondheid bankpersoneel belangrijker dan openhouden banken

‘We gaan nooit meer terug naar de oude situatie’

“Als we ons gedrag aanpassen en het aantal besmettingen beperkt wordt, dan kunnen bedrijven weer langzaam open gaan en kunnen ook de banken weer functioneren, maar we gaan nooit meer terug naar de oude situatie zoals we die kenden”, zei Eblein Frangie, voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging en directeur van Finabank, afgelopen maandagavond in het actualiteitenprogramma To the Point.

Toen de banken vernamen dat er een lockdown zou komen, hebben zij besloten de banken dicht te houden voor het normale publiek en alleen open te houden voor de essentiële diensten tussen 10.00u en 13.00u voor contante stortingen. ‘’De banken waren genoodzaakt te sluiten, omdat ook hun medewerkers vatbaar zijn voor de ziekte, omdat ze met geld omgaan en de condities in de banken covid-gevoelig zijn, omdat het koud is, zei Frangie.

“Dus we moesten ook maatregelen nemen om onze werknemers te beschermen. We hebben de grote massa buiten gezien, omdat banken slechts een paar mensen binnenlieten. Als er ongecontroleerde besmettingen plaatsvinden, is het geen gezonde zaak om klanten het risico te laten lopen. Het risico en de gevolgen voor de bank zijn veel groter dan het openhouden van de banken. Tegelijkertijd zijn banken sinds vorig jaar begonnen om mensen bij te scholen over het digitaal betalingsverkeer”, stelde Frangie. Intussen zijn de banken beperkt open in verband met de pensioenen die op den 15e van de maand gestort worden voor gepensioneerden in overheidsdienst. ‘’Een groot deel van deze groep beschikt nog niet over alle digitale zaken, waardoor besloten is om de banken met inachtneming van de COVID-19 maatregelen, te openen’’, zei Frangie.

Bij sommige banken mag de groep normaal langskomen, maar bij andere moet er eerst een afspraak gemaakt worden. Frangie benadrukte dat de dienstverlening geschiedt op alfabetische volgorde. “Hierna zal het nooit meer hetzelfde zijn, ook niet de wijze waarop er gebankierd wordt. Lange bankhallen zullen tot het verleden behoren, digitale kanalen gaan we heel erg stimuleren. Het publiek moet zich ervan bewust zijn, dat dat de nieuwe manier zal zijn. We gaan meer digitaal zaken doen. Tegelijkertijd moeten banken kijken hoe moderne technologie in te zetten om de klant van dienst te zijn, rekening houdende met digitaliseringsmindset van de Surinaamse bevolking”, zei Frangie.

Wat betreft het aanvullen van de ATM-machines, legde hij uit dat een aantal machines van de banken altijd werkten, maar dat één of twee konden uitvallen door bepaalde issues. Wat er nu speelt, is dat sommige banken normaliter met de grote stortingen van bedrijven, de ATM’s aanvulden, maar dat nu niet meer optimaal kunnen doen, omdat vanwege COVID-19, bedrijven minder kopen. Er is hierdoor minder geld om de ATMS aan te vullen. “Banken hebben niet bewust ervoor gekozen. Desondanks is er voor het eerst een gigantische switch gemaakt van fysieke transacties naar digitale kanalen.” Frangie vroeg de personen die hun zaken nog niet in orde hebben, dat te doen als de zaak genormaliseerd is. Dit om te voorkomen dat zij niet zoveel last ondervinden als er weer een dergelijke situatie ontstaat.

Over de financiële positie van de banken zei Frangie, dat banken en de economie gecorreleerd zijn met elkaar. Vanwege COVID-19 is er een neergaande trend te zien. Frangie: ‘’Bedrijven zijn gesloten, de omzet gaat omlaag, mensen krijgen ontslag en bedrijven functioneren niet als voorheen. Dat heeft invloed op de banken. Om dit te overbruggen, hebben we klanten uitstel van betaling gegeven tussen 3 en 6 maanden.’’ Hij gaf aan dat deze afspraak in overeenstemming met de Centrale Bank is gemaakt en dat als na zes maanden de situatie niet verandert, gekeken zal worden naar mogelijkheden om wederom de looptijd te verlengen. ‘’Met de Centrale Bank is ook een COVID-19 faciliteit voor getroffen bedrijven gemaakt, waarbij wij een deel van de kasreserve laten vrijvallen en tegen 7,5 procent rente uitzetten aan deze bedrijven’’, aldus Frangie.

door Priscilla Kia

 

More
articles