VAN DIJK-SILOS HEEFT IEDEREEN VERRAST

De uitslag van de onlangs gehouden verkiezingen op 25 mei, liet lang op zich wachten. Het heeft dagen geduurd voordat het Surinaamse volk mocht juichen om de informele cijfers. Velen staken hun ongeduld niet onder stoelen of banken. Honderden namen het initiatief om te waken over de stembiljetten en processen-verbaal die in dozen verpakt in het NIS stonden. Dit deed men, omdat men bang was dat er vanuit verschillende politieke partijen, frauduleuze handelingen zouden worden gepleegd. De voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau, Jennifer van Dijk-Silos, werd voortdurend overrompeld met vragen, omdat zaken onduidelijk waren en er slecht werd gecommuniceerd door CHS en BiZa. Van Dijk-Silos vond dat het er chaotisch aan toe ging. Tegenover de Nederlandse Omroep Stichting, NOS, die haar interviewde over de hele gang van zaken, zei ze: “Ik heb de uitslag al, omdat op elk stembureau een foto is gemaakt. Het is niet mijn taak om die openbaar te maken, maar doordat dit zo gaat, denk ik dat ik ga publiceren.” De OKB-voorzitter dreigde de verkiezingsuitslag maar zelf bekend te maken, aangezien zij nog nooit had meegemaakt dat de verkiezingen op een dergelijke wijze zijn verlopen. Zij kwam afgelopen donderdag terug op haar uitspraak in een gesprek met ATV en zei toen ter verduidelijking, dat er nog 66 processen-verbaal moesten worden geteld. De OKB- voorzitter deed de belofte, dat zodra het grootste deel van de processen-verbaal binnen zouden zijn, zij die zou delen met de verschillende media, waarna die konden overgaan tot publicatie. Donderdagavond hield zij zich aan haar woord en stuurde de link naar de processen-verbaal, zodat de media die met het publiek konden delen. Keerpunt was aangenaam verrast, dat Van Dijk- Silos haar integriteit niet te grabbel heeft gegooid met betrekking tot de resultaten van de afgelopen verkiezing. Dit was ook te merken aan de vele reacties op sociale media. Het artikel met de link naar de processen-verbaal stond nog geen uur op onze website of de reacties stroomden al binnen van burgers die mevrouw Van Dijk-Silos wilden bedanken voor haar transparante beleid.

More
articles