MEEST CHAOTISCHE VERKIEZINGEN OOIT!

Het Hoofdstembureau Paramaribo is sinds dinsdag begonnen met de screening van de processen-verbaal van de stembureaus. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken, BiZa, werden de processen-verbaal gecontroleerd op juistheid, geldigheid en volledigheid. Ook meldt BiZa op zijn Facebook-pagina, dat van enkele stembureaus de processen-verbaal onvolledig zijn ingediend door de voorzitters van de stembureaus. “Er is onder andere geen datum vermeld en/of niet alle leden hebben getekend. Deze processen-verbaal zullen eerst gecorrigeerd moeten worden en daartoe is alleen de voorzitter van zo een stembureau bevoegd. Als alle processen-verbaal voldoen, zullen de data entry medewerkers aanvangen met het verwerken van het aantal stemmen per kandidaat. Deze informatie heeft het hoofdstembureau nodig voor het opmaken van een proces-verbaal welke opgestuurd moet worden naar het Centraal Hoofdstembureau”, aldus BiZa. Uit zeer betrouwbare bron van het OKB hebben wij vernomen, dat er een aantal onregelmatigheden zijn doorgegeven aan het OKB bij verschillende stembureaus, die de kans op frauduleuze handelingen alleen maar vergroot. “Stemkaarten, kiezerslijsten, ongebruikte stembiljetten enzovoort, waren op bepaalde locaties bij aankomst van de controleurs uit de kisten en in een ruimte waar ze de processen-verbaal corrigeerden. Kortgezegd, was alles in dezelfde ruimte om te frauderen. Dit kan gezien worden als slordigheid, maar geeft wel gelegenheid om zaken te manipuleren”, zegt onze bron. Ook werd Keerpunt erop geattendeerd, dat voorzitters van verschillende stembureaus zich onmiddellijk moesten aanmelden in het NIS, omdat gesealde enveloppen die reeds waren ingeleverd met processen-verbaal, open waren gemaakt. Bij sommige ontbrak een pagina of waren er correcties aangebracht. Enkele voorzitters konden hun zaak nog bepleiten, omdat zij foto’s hadden gemaakt en zich konden beroepen op een tweede exemplaar dat zij gelukkig konden overleggen. Deze back-up exemplaren zorgden ervoor dat zaken recht getrokken konden worden, anders zou de schuld worden geschoven op de voorzitter van dat bewuste stembureau. “Mijn processen-verbaal zijn uit NIS verdwenen. Ik moest mij aanmelden, maar gelukkig had ik foto’s gemaakt”, zegt een voorzitter van een van de stembureaus.

More
articles