NDP WILDE NEDERLAAG NIET ACCEPTEREN

De situatie met betrekking tot de telling van de stemmen en het verwerken van de verkiezingsuitslagen, heeft voor veel irritatie gezorgd bij de verschillende politieke partijen. Volgens VHP-voorzitter Chan Santokhi, wil de regering onder leiding van Desiré Bouterse, niet accepteren dat zij heeft verloren, vandaar dat zij op allerlei manieren tegenwerkt zodat de overgangssituatie wordt belemmerd. “Laat de organen hun werk doen”, riep Santokhi de regering op. Vanaf de vooravond van de verkiezingen heerste er al een behoorlijke spanning tussen de politieke partijen, maar toen duidelijk werd dat de VHP de meeste zetels had bemachtigd, werd er paniek en onrust gecreëerd in het land. Op allerlei manieren werd de verkiezingsuitslag gestagneerd en gefrustreerd, alleen maar omdat de NDP deze nederlaag weigerde te accepteren. De politieke partijen VHP, ABOP, NPS en PL, die mogelijk de coalitie zullen vormen, hebben de afgelopen week al gesprekken gevoerd en hadden thans ook besloten om het volk toe te spreken in verband met het verloop van de verkiezingsresultaten. De partijen lieten in duidelijke taal weten, dat zij oprecht vrezen dat er frauduleuze zaken door het Centraal Hoofdstembureau, CHS, gepleegd zullen worden. Santokhi stelde, dat zij in 2015 sportief het verlies hadden toegegeven in V7-verband, dus het is volgens hem meer dan redelijk dat de regering accepteert, dat zij heeft verloren. Ook Abop-voorzitter Ronnie Brunswijk, benadrukte dat de stemmen van het volk beschermd moeten worden. “De volkswil moet worden geaccepteerd en gerespecteerd”, zeiden Santokhi en Brunswijk in het kader van het incident waarbij personen die aanwezig waren in het NIS, stelden dat men zou hebben getracht dozen waarin processen-verbaal zitten, te doen verdwijnen en vernietigen. Volgens Brunswijk waren werkelijk twee dozen met processen-verbaal weggebracht. Gelukkig hebben partijloyalisten het incident met hun mobiele telefoon gefilmd. Deze handeling van de partijloyalisten in het NIS is zeer bewonderingswaardig en de samenleving stelt hun oplettendheid zeker op prijs in deze onzekere situatie. Keerpunt staat dan ook achter de partijvoorzitters die stelden, dat zij ook stappen zullen ondernemen om frauduleuze handelingen tegen te gaan. Keerpunt is ook van mening, dat het OKB genadeloos moet optreden tegen elke vorm van fraude.

Indien nodig, moeten de politieke partijen ook een jurist in de arm nemen die een klachtbrief zal indienen, zodat de procureur-generaal een onderzoek kan uitvoeren naar alle vreemde zaken die zich hebben afgespeeld in de afgelopen week met betrekking tot het verloop van de verkiezingsresultaten.

More
articles