May 29, 2020


Politie-inspecteur Eijk boos om verweten malversaties


May 29, 2020

De inspecteur van politie, Revelino Eijk, wordt ervan verweten dat hij malversaties zou hebben gepleegd. Eijk beweert, dat hij zijn werk vanaf het begin van de verkiezingen naar eer en geweten heeft gedaan. Abop-voorzitter Ronnie Brunswijk, zei gisteren tijdens een spoedvergadering in het NIS, dat Eijk samen met districtscommissaris Mike Nerkust, processen-verbaal heeft verplaatst. “Ik werd in de ochtend gebeld door mijn achterban die hier bivakkeert, dat men bezig was documenten te verplaatsen. In het NIS aangekomen, trof ik daadwerkelijk de dozen aan in een kantoor van het gebouw”, aldus Brunswijk gisteren. Eijk is kwaad dat gezegd wordt dat hij handelingen zou hebben gepleegd die de verkiezingsuitslag zouden kunnen beïnvloeden. “Ik heb mijn werk naar eer en geweten verricht. Ik was slecht de ordehandhaver van dat moment. Verder heb ik geen bemoeienis gehad met het inhoudelijke van de zaak. DC Nerkust heeft mij om assistentie gevraagd, om de originelen processen-verbaal te verplaatsen naar een kantoor binnen de sporthal en de kopieën zouden dan in de zaal blijven”, aldus inspecteur Eijk. Toen justitieminister Stuart Getrouw van het voorval op de hoogte werd gebracht, heeft hij Eijk per direct uit de sporthal laten verwijderen. “Ik was bij de controle op de documenten, samen met twee agenten, Brunswijk, de DC en de secretaris van het stembureau. Ik heb mij kapot gewerkt. Mijn naam wordt geroepen in iets dat wordt gesuggereerd”, zegt Eijk. Volgens Eijk heeft hij volgens het politiehandvest zijn assistentie verleend aan DC Nerkust, die de hulpofficier is in Paramaribo en die tot het bevoegd gezag wordt gerekend. Collega’s Eijk keuren optreden Getrouw af De collega’s van inspecteur Eijk, zijn er niet over te spreken dat inspecteur Eijk uit de sporthal verwijderd is door minister Getrouw. De collega-officieren zijn heel erg ontstemd. Dit maakten zij gistermiddag in het NIS bekend. “Het komt erop neer, dat het voor ons als officieren onsmakelijk overkomt en dat we ernstig misnoegd zijn, dat er zo wordt opgetreden tegen een collega van wie we met zekerheid kunnen zeggen dat hij de ‘backbone’ was van wat er hier gebeurde”, aldus de voorzitter van de politiebond, Raoul Hellings, tegenover de pers. Volgens Hellings heeft minister Getrouw zonder enig onderzoek opgetreden. “Als het aan n van ons was gevraagd, hadden wij ook assistentie verleend. Dus met deze handeling is niet alleen getornd aan de integriteit van meneer Eijk, maar aan die van alle officieren hier en van het KPS. We gaan dit op geen enkele manier pikken. U ziet waarvoor het gezorgd heeft”, zegt Hellings desgevraagd. Hij zegt dat de officieren geen enkele hand- en spandienst zullen verlenen aan geen enkele frauduleuze activiteit. “Wij bemoeien ons niet met de interne organisaties van de verkiezingen. Wij gaan onze assistentie verlenen, zoals wij dat op de opleiding hebben geleerd”, zegt Hellings.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249