Rusland: ‘We kunnen naar een verantwoorde gedeeltelijke normalisatie’

Suriname is momenteel coronavrij en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert dat de lock down maatregelen mogen worden versoepeld, indien de autoriteiten het gevaar voor verspreiding, minimaal achten. Onze autoriteiten kiezen daar vooralsnog niet voor. NPS-voorzitter Gregory Rusland zegt desgevraagd, dat we aan de hand van de ervaringen met Covid-19 in Suriname naar een voorzichtige, verantwoorde en gedeeltelijke normalisatie kunnen overgaan. Hij stelt voor dat bepaalde maatregelen wel worden behouden, zoals de social distancing, het regelmatig reinigen van de handen en de lock down in de grensgebieden. “De lock down kan niet zomaar worden opgeheven, als plotseling een geval ongecontroleerd weer binnenkomt, hebben we een groot probleem”, merkt Rusland op.

Volgens de NPS-partijvoorzitter kan de productie in het land op een verantwoorde wijze, weer opgang worden gebracht. Het stil leggen hiervan, betekent ook verlies voor de staat. “We zitten al in een financiële chaos door het wanbeleid van deze regering, we kunnen niet verder afglijden van waar we nu zijn”, aldus Rusland.

Het Nationaal Covd-19 Managementteam is in constant overleg met departementsdirecteuren van de verschillende ministeries over de mogelijke aanpassing van de COVID-19 maatregelen die gelden in het kader van de partiële lock down. Er wordt nagegaan op welke manier het leven van alledag kan worden genormaliseerd, met de in achtneming van de Covid-19 veiligheidsregels. Deze zijn inmiddels bekend: handen wassen, afstand houden, niet in grote groepen bij elkaar komen en thuisblijven bij griepverschijnselen.

Er wordt wel gekeken, welke maatregelen kunnen worden herzien, om burgers op een verantwoorde manier in de gelegenheid te stellen het leven van alledag weer op te pakken. Het overleg had onder meer betrekking op de voortgang van onderwijs, crèches, horeca, toerisme en transport.

Er heerst nog steeds een grote dreiging van massale verspreiding van het coronavirus aan de grenzen, met name de Oostgrens, waar personen illegaal de rivieren oversteken. Na vaststelling van positieve Covid-19 gevallen in dit gebied, heeft president Desi Bouterse op advies van het managementteam, een totale lock down afgekondigd aan de Surinaamse grenzen en wel op de grensrivieren. Mensen mogen zich alleen verplaatsen met schriftelijke toestemming van het COVID-managementteam of het traditioneel gezag.

-door Adiën Samuel-

 

More
articles