Benoeming parlementaire commissie ter bescherming Hoefdraad

‘Hoefdraad gaat namen noemen’

Volgens Abop-parlementariër, Edward Belfort, is door DNA een commissie samengesteld, die zich moet buigen over het dossier van de Procureur Generaal (PG) met betrekking tot Gillmore Hoefdraad,  de minister van financiën. Echter merkt de parlementariër op dat de commissie duidelijk is samengesteld om de bewindsman te beschermen. “Ze doen dit, omdat ze weten dat Hoefdraad namen zal noemen. In de beschuldigingen wordt ook de naam van de directeur van  Regionale Ontwikkeling, Grond en Bosbeheer(RGB), Leandra Woei, genoemd”, aldus Belfort. Dit verklaart Belfort naar aanleiding van de recent gehouden huishoudelijke vergadering, waarbij door het parlement een commissie om Hoefdraad te horen  is benoemd onder leiding van Amzad Abdoel.

Belfort vertelt dat op allerlei manieren wordt getracht Hoefdraad met de mantel der liefde te bedekken, omdat de president op de hoogte is, van wat de bewindsman in staat is te doen.

Volgens hem zal Hoefdraad zeker namen noemen, als hij wordt aangehouden, waardoor heel veel zaken aan het licht zullen komen en nog meer mensen zullen worden opgesloten. Volgens Belfort zijn er duidelijke beschuldigingen aan het adres van Hoefdraad, echter probeert men zaken te verdraaien, volgens de wetgever. “Ondanks de dikte van het dossier, durft Abdoel nog te zeggen dat de PG Hoefdraad probeert te criminaliseren. Men is duidelijk bezig zaken te verdraaien om hem in bescherming te nemen”, aldus Belfort. Volgens hem gaat het om deze zelfde Abdoel die Hoefdraad in 2015 uitschold en vond dat hij kon oprotten. “Hij doet het niet zomaar, maar in opdracht van de baas. Men probeert feiten te verdraaien, alsof de PG in deze kwestie  de crimineel is”, zegt Belfort.

Hij vraagt zich af, waarom deze kwestie niet net als alle andere doorgedrukte wetten, niet met een spoedkarakter wordt behandeld. “Het volk is niet meer dom en is op de hoogte van  de praktijken van deze regering. We moeten deze mensen samen met de voorzitter van het parlement zien weg te stemmen”, aldus Belfort.

 

More
articles