Ajodhia: ‘DNA is geen rechter’

“De grondwet zegt dat als een politieke ambtsdrager, minister in dit geval, een misdrijf heeft gepleegd uit hoofde van zijn functie, kan de procureur generaal (pg) hem niet vervolgen zonder toestemming van DNA. Mocht hij buiten zijn functie, een strafbaar feit hebben gepleegd, dan zou de PG hem wel kunnen vervolgen zonder toestemming”, aldus de jurist Viren Ajodhia, desgevraagd. Dit naar aanleiding van de in media verschenen berichten, waarin een wetgever heeft beweerd dat de PG en de rechter op de stoel van het parlement zouden willen gaan zitten. Ook zouden coalitieleden doen over komen, alsof zei op de stoel van de rechter willen gaan zitten.

Volgens Ajodhia is de rol van het parlement, dat er in het algemeen belang gekeken wordt of het nodig is dat Hoefdraad vervolgd wordt. “We mogen niet zeggen, ‘nee we vinden niet dat hij heeft gestolen’. DNA mag dat absoluut niet, want ze zijn geen rechter! Ze zijn ook geen officier van justitie, ze maken wetten. Dus die toestemming moet gegeven worden, dat is hun specifieke functie”, zegt Ajodhia.

Volgens hem heeft de kwestie van Hoefdraad te maken met de trias politica of scheiding der machten. “Omdat je niet wil dat ambtsdragers à la dol vervolgd zouden worden, is dit stukje in de wet meegenomen. Maar wat we nu zien gebeuren, is dat het systeem in theorie, bescherming gaat bieden aan die minister, en DNA-leden doen alsof zij de rechter zijn. Sterker nog, is het eigenlijk in strijd met de grondwet, dat ze de minister verdedigen. Helaas is dat niet strafbaar”, aldus Ajodhia. Ook zegt hij, dat DNA-leden een heleboel feiten hebben gepleegd, die niet strafbaar zijn maar wel als crimineel gezien kunnen worden. Volgens Ajodhia is de schade die aan deze samenleving is toegebracht te wijten aan de handelingen van de coalitieleden. Het volk is verarmd door schuld van deze mensen.

“De huidige coalitie is gewoon een verlengstuk van het kabinet van de president. Ze keurt alles goed, zonder een eigen mening of zich te realiseren wat de gevolgen zijn van haar stappen. Dit zorgt voor een stukje desillusie bij de kiezers, waardoor de kiezer vaak zegt ‘liever ga ik niet stemmen’. Dit is eigenlijk een foute zaak, want we moeten er eigenlijk voor zorgen dat als je stemt, je mensen aanstelt die gaan en dat de stem van de kiezer eindelijk wordt gehoord in DNA”, aldus Ajodhia.

More
articles