ONGEHOORZAME MILITAIREN WORDEN GESTRAFT

Niet vaak hoor je dat militairen naar de pers stappen en hun beklag doen over tal van ontberingen die zij moeten doorstaan. Anderen komen op voor hun wapenbroeders die zich onderdrukt en misbruikt gevoelen.  Om maar een voorbeeld aan te halen en wel betrekking hebben op de vrije geneeskundige behandeling, waarop zij aanspraak maken en over het algemeen gedekt zou moeten worden door de staat. Hier is vaker het een en ander over naar buiten gekomen en waarbij militairen de vele medische kosten zelf moeten betalen. Het duurt vaak maanden, alvorens zij hun zelf bekostigde behandelingen en medicamenten terugbetaald krijgen. Het is daarom een zeer kwalijke zaak, dat een kritische ex-militair, zijn stem niet mag laten horen in Suriname. Dit komt omdat de militaire wetgeving zwaar en extreem is en dat heeft zijn redenen. Maar laten we ons wel even realiseren dat er in de jaren 80 een militaire coup is gepleegd, met als hoofddoel, het behartigen van de belangen van de leden van het militaire apparaat en het opzetten van een vakbond. Deze felbegeerde vakbond, is tot op heden niet gerealiseerd en zijn de militairen meer dan ooit tevoren pionnen van vieze spelletjes voor privébelangen en rancune die intimidatie rechtvaardigen en de systematische onderdrukking van onze jongens als goedkope arbeidskrachten faciliteren. In 2018 schreef de politieke partij STREI! op haar facebook het verhaal van  Korporaal Rodney Cairo van het Nationaal Leger, die zich had aangemeld bij het Hoofd G1 (Afdeling Personeelszaken) om  het werk te hervatten, nadat hij voor een periode van 6 maanden thuis was geplaatst, zonder behoud van salaris. “Cairo kreeg toen medegedeeld dat hij zich bij zijn oude afdeling van de Commando-troepen mocht aanmelden. Als we de woorden van STREI! leden Rodney Cairo en Jermain Day mogen geloven, handelt minister Benschop naar eigen inzichten om zo een huurleger in stand te houden en laat hij zich leiden door persoonlijk gewin. Nevenfuncties zouden voor alle militairen verboden moeten zijn. Want was dat het geval, dan had Kolonel Valk niet exact hetzelfde kunnen doen met de militairen van het leger in de jaren 80. Cairo had in 2018 gesolliciteerd naar een openstaande vacature die ter beschikking kwam via minister Hoefdraad, die op zoek was naar 60 specialisten uit de gewapende machten om het ministerie van Financiën, te beveiligen. De Commando is vervolgens officieel schriftelijk overgeplaatst naar het ministerie van Financiën door minister Benschop voor de desbetreffende functie. “Naar het schijnt had minister Benschop een ‘fout’ gemaakt door Cairo over te plaatsen en dus moest hij terstond terug naar de Commando-eenheid. Cairo weigerde dat, omdat hij niet onder de zittende kapitein Jahpsie (inmiddels Majoor) wilde werken, vanwege de corruptieve handelingen die daar plaatsvonden en omdat hij in zijn recht stond en zijn overplaatsing officieel was goedgekeurd”, aldus STREI!.

Ook haalde STREI! een voorbeeld aan van een corruptieve handeling, betreft de vraag van Kapitein Jahspie om 100 USD te ontvangen per militair, die een verzoek indient tot het opnemen van verlofdagen om beveiligingswerk in de binnenlanden te gaan doen, omdat de militairen binnen het leger niet voldoende verdienen. Cairo stelde dat Jahspie hem voorhield, dat het bedrag gelijkelijk tussen hem en minister Benschop wordt verdeeld. Aan dit beleid waren alle militairen onderworpen die onder het commando van Kapitein Jahspie vielen. Naast Jahpsie maakte ook SCM Becker, luitenant Dalger en Korporaal 1 Saidam zich hieraan schuldig en spanden zij samen om militairen te detacheren als bewakers op de goudvelden, aldus Cairo. Feitelijk zien wij dus hier het beeld opdoemen dat officieren in het Nationaal Leger een uitzendbureau runnen. Vervolgens zijn er toen 5 Commando’s op bevel van Kapitein Jahspie naar minister Benschop doorverwezen voor een gesprek over de situatie, maar Cairo was op dat moment 5 dagen met verlof met als reden studie voor het afleggen van een examen. Sindsdien werd zijn salaris door de minister bevroren. Bij terugkeer moest hij zich aanmelden bij majoor Kassels om het aanhouden van zijn loon te bespreken en heeft Cairo aangegeven dat zijn advocaat contact met Majoor Kassels zou opnemen, omdat het niet rechtmatig is om gedurende een officieel goedgekeurde verlofperiode de uitbetaling van het reguliere loon te stoppen.  Sergeant-Majoor Mahangoe, vergezeld van een collega, is Cairo op gaan halen met een legerbus, met de mededeling dat hij naar de kazerne getransporteerd zou worden. Cairo had een redelijk vermoeden dat deze heren een alternatieve agenda hadden omdat ze bewust voor een afwijkende route naar de kazerne kozen. Cairo die op de achterbank zat heeft direct contact gemaakt met DNA-voorzitter Jenny Simons om haar in te lichten hieromtrent, omdat hij zich niet veilig voelde. De DNA-voorzitter heeft toen waarschijnlijk met het Kabinet van de President contact gemaakt om hen in te lichten dat Cairo was opgepakt. Vervolgens heeft iemand (vermoedelijk Dhr. Kenneth Slooten) majoor Kassels gebeld met de mededeling dat als Cairo niet om half 2 bij de president op het kabinet aanwezig zou zijn, ze een groot probleem hadden. Terstond wijzigden de sergeant-majoors hun koers richting de kazerne.

Cairo: ‘Bij aankomst in de kazerne was majoor Kassels al ter plaatste en heeft toen aan mij aangegeven dat ik zijn naam niet moest noemen bij de president, omdat hij in opdracht van minister Benschop heeft gehandeld. Vervolgens ben ik getransporteerd naar het Kabinet van de President waar ik mijn verhaal heb gedaan. Het schijnt vaker voor te komen dat minister Benschop buiten de president om handelt en dit vermoedelijk veelal corruptief en onrechtmatig’, aldus Cairo. De Legercommando heeft dit geval persoonlijk voorgelegd aan DNA-voorzitter mevrouw Simons, die hem heeft doorverwezen naar Melvin Linscheer, die op zijn beurt hem weer heeft doorgestuurd naar mevrouw Veira, hoofd van de Veiligheidsdienst. Uiteindelijk zijn de 5 Commando’s bij de president beland. ‘De President heeft tijdens het gesprek met de heer Benschop gebeld om aan te geven, dat deze corruptieve handelingen en rancune per direct moest stoppen, maar helaas nam de rancune en intimidatie alleen maar toe.’

Minister Benschop heeft als tegenargument aangeven dat de Commando’s een coup wilden plegen en dat Cairo de leider was van de 5 Commando’s. De militairen werden 30 dagen thuis gezet om de situatie te kalmeren en het stof te doen neerdwarrelen, met behoud van salaris en de belofte dat alles opgelost zou worden. ‘Nadien werden wij constant van het kastje naar de muur gestuurd en konden maar niet terug aan het werk’ aldus Cairo. Na veel rancune en intimidatiepogingen is er abrupt ontslag aangezegd aan de 5 door minister Benschop. Deze heeft de uitspraak in bijzijn van deze 5 Commando’s gedaan dat hij persoonlijk heeft geïnvesteerd in het leger en dus de besluiten van de president naast zich neerlegt. Daarbij gooide hij demonstratief enkele dossier in de prullenmand. Deze man leeft dus duidelijk in de waan dat het een privéleger van hem betreft dat hij kan manipuleren en verhuren zoals hij dat wenselijk acht. De jongens worden ingezet als lijfwachten -dus als goedkope arbeidskrachten- voor ministeries en in het binnenland om de goudvelden van diverse concessiehouders te beveiligen.’ De heer Kenneth Slooten heeft als adviseur van de president de Commando’s geadviseerd om wegens hun onrechtmatige ontslag een rechtszaak aan te spannen tegen minister Benschop. En deze rechtszaak loopt tot op heden.

More
articles