Betrokkenheid buitenlanders in kwestie DNV roept vraagtekens op

Volgens de voorzitter van de VHP, Chan Santokhi, is er geen enkel in Suriname vigerende wet opgenomen die buitenlanders het recht geeft, een regel te exerceren op het gebied van de nationale veiligheid of staatsveiligheid. De regering of de desbetreffende instantie zou op grond hiervan, de betrokkenheid van buitenlanders tijdens een onbevoegd optreden van de Directoraat Nationale Veiligheid (DNV), tegen een lid van de politieke partij Strei!, moeten verklaren.  Afgelopen week lag het DNV onder het vuur, omdat enkele leden in opdracht van de directeur Daniella Veira, getracht zouden hebben een lid van de politieke partij Strei! de militair, Rodney Cairo, te ontvoeren. Tijdens deze actie zouden ze zelfs gebruik hebben gemaakt van buitenlandse vrouwen om Cairo te drogeren.

Verdwenen kluis

Geruchten gaan dat tijdens een kortsluiting in een safe-house, waar Cairo dienst deed, een kluis zou zijn verdwenen.

Eenheden van het DNV kwamen op dat moment opdagen, waarna Cairo volgens hen, gebruik zou hebben gemaakt van zijn telefoonlampje om in het donker zijn weg te vinden. Het vermoeden bestaat bij DNV dat hij zijn daad op camerabeelden moest hebben vastgelegd.

Is er sprake van Staats- of nationale veiligheid?

Volgens Santokhi is het in deze niet duidelijk of er sprake is van staats-of nationale veiligheid. Volgens hem heeft niemand tot nu toe kunnen aangeven, wat voor gevaar Cairo vormde en wat de grondslag van het optreden is geweest. “Ik maak me ook zorgen om het feit, dat het hier gaat om een DNA kandidaat, waarbij er allerlei zaken aangehaald worden om hard op te treden. Dit heeft tot gevolg, dat er niet alleen angst ontstaat bij de overige partijleden, maar ook voor de rest van de samenleving”, aldus Santokhi. Volgens hem is Cairo in dezen ook burger en kan het nimmer zo zijn dat er op deze manier opgetreden wordt. “Je kunt niet optreden, zonder dat het is gebaseerd op wet en recht. Er ontstaat bij de samenleving een gevoel, dat de regering macht kan exerceren, zonder dat er enige bescherming is”, aldus Santokhi. Hij zegt verder, dat er spoedig informatie moet worden verschaft over de mensen die daar opgetreden hebben en wat hun verbintenis is naar DNV. “We hebben al eerder onze bezorgdheid uitgesproken met be-trekking tot de aanwezigheid van bepaalde buitenlanders in ons land. We weten bijvoorbeeld nog niet, wat onze relatie precies met de Russen is. ”, geeft Santokhi aan.  Santokhi is ook niet te spreken over het feit dat de korpschef de politie de opdracht zou hebben gegeven, zich terug te trekken. “De politie heeft tot taak de samenleving te beschermen en op dat moment hadden ze beschermend moeten optreden. Bovendien algehele opsporingsbevoegdheid, dan kan het niet zo zijn dat je dit over laat aan een ander orgaan”, aldus de VHP-voorzitter.

More
articles