DNV geen onderdeel Veiligheidsraad

“Het Directoraat Nationale Veiligheid en haar directie, zijn geen onderdeel van de Veiligheidsraad. Haar grondwettelijke en wettelijke basis, zijn onbekend. Het is ten eerste derhalve onjuist om in wetgeving, welke, naar blijkt, voorbijgaat aan de grondwettelijke taakverdeling en normaal gesproken gewaarborgde grondrechten, aan een dergelijk instituut, dan wel functionaris, een beleidsbepalende taak toe te kennen”. Dit zegt een jurist aan De West ten aanzien van het incident bij de nachtelijke inval in de woning van Rodney Cairo en de vrijheidsberoving en mishandeling, door leden van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV). Danielle Veira, directeur Nationale Veiligheid, bevestigde gisteren op een persconferentie dat in opdracht van DNV een operatie was uitgevoerd en dat de politie daarom niet heeft opgetreden.  De media werd voorgehouden, dat het om de staatsveiligheid ging en dat over staatsgeheimen niet zomaar mededelingen worden gedaan.  Volgens Veira zal er een moment komen, waarop de samenleving wordt geïnformeerd, maar voorlopig moet er rustig gewacht worden tot DNV zover is. In de Wet Uitzonderingstoestand, staat er, dat artikel 2 lid 1 Wet Uitzonderingstoestand Covid-19 (WUC19) lid 1 sub b. kent aan het Directoraat Nationale Veiligheid, in het bijzonder, de directeur een plaats toe in het COVID-19 Crisis Management Team. “Nu de wet, blijkens de wettekst en de toelichting attributie van bevoegdheden bevat op basis van artikel 72 onder c Grondwet, is van belang dat speciale bevoegdheden in een dergelijk geval, rusten (naast wettelijke aanvullingen) op de Veiligheidsraad. Artikel 129 Grondwet omschrijft de samenstelling van de Veiligheidsraad”, aldus een advocaat die om veiligheidsoverwegingen anoniem wenste te blijven.

More
articles