Hoefdraad wordt verhoord als verdachte

Uit doorgaans goede en betrouwbare bron vernemen wij, dat Gillmore Hoefdraad, minister van Financien als verdachte verhoord zal worden in het strafrechtelijk onderzoek tegen ex-governor van de Centrale Bank Robert Gray van Trikt. Wij vernemen, dat Hoefdraad aanstaande woensdag in het lopende strafrechtelijk onderzoek tegen Van Trikt zal worden verhoord door de politie. “Er speelt veel meer in deze zaak, men beschuldigt Van Trikt, omdat hij de hoofdverantwoordelijke was bij de Moederbank”, aldus VHP-parlementariër Mahinder Jogi, in een eeder gesprek met De West. Ook NPS-voorzitter Gregory Rusland gaf al eerder dit jaar zijn mening over dit onderzoek: “Hoefdraad heeft een dikke vinger in de pap, het is namelijk zo, dat het ministerie eerst een voorstel doet, dat de governor dan moet uitvoeren. Dus er is een opdrachtgever geweest, Van Trikt had juist corrigerend moeten optreden.” Van Trikt heeft eerder via zijn advocaten Irwin Kanhai en John Kraag laten weten dat hij niet alleen heeft gehandeld en dat hij ook bewijzen heeft om die te onderbouwen. Kennelijk heeft de ex-governor deze bewijzen op tafel gelegd en die zijn waarschijnlijk zo steekhoudend, dat justitie daarin waarschijnlijk aanleiding ziet Hoefdraad in deze zaak nu als verdachte te horen. Hoefdraad was in februari in deze affaire reeds als getuige gehoord.  Nu is het afwachten of Hoefdraad na zijn verhoor, net als Van Trikt, gelijk in verzekering zal worden gesteld. Dit is afhankelijk van wat uit het verhoor van de minister naar voren komt.

Robert van Trikt, ex-governor van de Centrale Bank van Suriname, werd begin februari 2020 na verhoor door de afdeling Fraude van het KPS aangehouden en ingesloten. De inverzekeringstelling van Van Trikt zou op last van de procureur-generaal (PG) zijn geschied. Kort daarna werd ook zijn partner bij Orion Accountants, de registeraccountant Ashween Agnoe, aangehouden en in verzekering gesteld. De aanhouding van Van Trikt en Agnoe volgde op een door de CBvS ingediende strafklacht. Daarin wordt Van Trikt er onder meer van beschuldigd wurgcontracten voor enkele miljoenen euro’s met het Belgische bedrijf Clairfield en zijn eigen bedrijf Orion te hebben afgesloten. Ook zou hij zonder fiat van andere autoriteiten binnen de moederbank, kostbaar vastgoed in vreemde valuta hebben gekocht. Eveneens wordt hem verweten, twee peperdure auto’s te hebben gekocht en de betalingen op oneigenlijke manier binnen de moederbank te hebben afgewikkeld. Bij de aankoop van deze voertuigen, zou er zelfs sprake zijn geweest van overfacturering bij de aankoop en onderfacturering bij de import. Onder zijn beheer als governor van de Centrale Bank, is er voor zeker 100 miljoen dollar aan de door de commerciële banken aan de moederbank toevertrouwde valutakasreserves weggemaakt en naderhand werd onthuld, dat die door de overheid ter aankoop van basisgoederen en het doen van andere zogenaamd noodzakelijke overheidsuitgaven, waren besteed.

More
articles