March 28, 2020


Particuliere lijnbussen tonen fors verhoogde bustarieven


March 28, 2020

De Particuliere lijnbushouders Organisatie (PLO)heeft donderdag jl. een petitie aangeboden bij het Kabinet van de President. Ze heeft hiermee aandacht gevraagd, voor aan te passen bus tarieven. De petitie is namens de PLO ingediend, omdat zij het wachten beu is. De PLO wacht al geruime tijd op een antwoord van de regering voor dit vraagstuk. De bushouders hebben ook direct een tarievenoverzicht die zij gerealiseerd wensen voor de verschillende trajecten toegevoegd aan de petitie. Zij eisen voor de stadstrajecten lijn 1 – 10 SRD 3,85. Het huidige tarief op deze routes is SRD 1,85. Zo vinden zij dat een rit naar Lelydorp verhoogd moet worden van SRD 1,60 naar SRD 4,85. De PLO leden wensen geen verhoging maar slechts een compensatie voor de devaluatie van de SRD. Het gaat bij de bushouders om aanpassingen op alle trajecten die zij onderhouden. Opmerkelijk was, dat het bestuur van de twee bushoudersorganisaties PLO en de leiding van de Vosov, niet aanwezig waren bij de overhandiging van de petitie. Vosov-voorzitter Suraj Sahadew-Lall zegt, dat Vosov zich wel terug kan vinden in de gepresenteerde tarieven en dat zijn leden die ook gaan hanteren. De bushouders hebben de regering drie dagen de tijd gegeven voor haar goedkeuring en de verhogingen door te voeren. Als er niets van terecht komt, zullen de bushouders na de lock down periode wanneer de diensten hervat kunnen worden, de tarieven eigendunkelijk aanpassen. Hij stelt dat dit al tussen de bushouders is afgesproken en ook voorgelegd aan de PLO. Volgens Sahadew-Lall zijn de bustarieven zoals voorgesteld dragelijk. De bushouders vinden dat de lijnbusorganisatie deze berekeningen kunnen hanteren als basis voor vervolg onderhandelingen met de regering. De bushouders eisen ook, dat vergunningen die verlengd moeten worden of moeten worden overgedragen, snel afgehandeld worden. Zij verwachten ook strengere controle op illegale bussen op de route PL, PO, PSB en overige trajecten. Naast het Kabinet van de President, hebben de bushouders ook een exemplaar van de brief afgegeven aan De Nationale Assemblee, het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Ook bij de PLO hebben zij een kopie van de stukken achtergelaten, die hun eigen prijscalculatie betreft. Niet meer dan 50 bushouders hebben deelgenomen bij de petitie overhandiging. Zij gaven gehoor aan de oproep van de regering niet in grote getalen samen te zijn. Donderdag werd er ook de bushouders gezegd, dat de lock down van busvervoer met een week is verlengd. Op 19 en 20 maart hebben de PLO en de Vosov het busvervoer lamgelegd, wegens de achterstand in betalingen van de brandstofcompensatie van maar liefst negen maanden, exorbitante wisselkoersen en de abnormale prijzen in de winkels en het uitblijven van de bustariefverhoging. Ze kregen daarentegen een lock down van de regering als antwoord.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249