Suriname heeft eindelijk een milieuwet

Na bijkans 19 jaar te hebben gesproken over een milieuwet voor Suriname, was het gisteren zover voor ons land. De milieuraamwet werd na lange discussies in het parlement, met 29 stemmen goedgekeurd. De laatste wijzigingen in de wet werden nog opgenomen in een nota van wijziging en voorgelezen door initiatiefneemster Jennifer Geerlings-Simons. Voorzitter van de commissie van rapporteurs Amzad Abdoel, zei dat het belangrijk is, dat we komen tot een wet, die niet alleen werkbaar en uitvoerbaar is, maar ook een kader vormt voor andere wetten.
De wet voldoet volgens Abdoel aan al de eisen die we kunnen stellen aan een raamwet en de aspiraties van het volk. Het is ook een eerste stap om het milieu wettelijk te beschermen.
Patricia Etnel (NPS) zei dat het een eerste stap is om te komen tot concreet beleid. “We hebben veel gezegd over het milieu, maar nu geven we gehoor aan de regels van de verschillende verdragen en doen iets. Belangrijk is dat naast het aannemen van de wet ook de politieke wil aanwezig is om heel veel op te lossen. Ik hoop dat de wet met alle ijverigheid wordt afgekondigd en handen en voeten krijgt om te werken”, zei Etnel. Zij hoopte daarnaast dat de nationale Milieu Autoriteit (NMA) samen met het NIMOS kan werken aan een schoon milieu voor Suriname en de komende generaties. “We hebben een milieu te redden. De skalians moeten ophouden te bestaan wie ook de vergunning heeft. Laten we werken en hopen dat de wet geen papierentijger wordt”, aldus Etnel.
Geerlings-Simons, zei dat het voor haar een belangrijke dag was. “Ondanks alles, realiseer ik me dat ik bevoorrecht ben, dit soort werk te doen”. Zij sprak haar dank uit aan de leden van het parlement, die zich hebben gehouden aan de afspraak om op de kwestie van het milieu één pad te bewandelen. Vice-voorzitter van de Raad van Ministers, Soewarto Moestadja, zei dat er een lang traject is afgelegd. De politieke wil die getoond is om de wet aan te nemen, moet volgens hem verder naar de praktijk vertaald worden. “De wet is te midden van de aanpak tot beperking van het coronavirus, tot stand gebracht. Dit wijst op de commitment van het parlement en de regering om op een goede manier om te gaan met het milieu”, stelde Moestadja. De initiatiefnemers, de commissie van rapporteurs en de regering memoreerden ambassadeur Winston Lackin nu wijlen, die een grote bijdrage heeft geleverd bij tot de totstandkoming van deze ontwerpwet.

-door Priscilla Kia-

More
articles