Regering zou de waarheid moeten presenteren

Tijdens de plenaire openbare vergadering gisteren in het parlement, werd een interpellatievoorstel behandeld inzake toegezegde documenten betrekking hebbende op de kwestie Centrale Bank. De minister van Financiën Gillmore Hoefdraad, ging gisteren in op vragen van de parlementariërs rond de kwestie van de verdwijning van meer dan 100 miljoen USD aan valuta kasreserve. Volgens Hoefdraad is het geld nooit gestolen. “Tegenover het gebruik van valuta, is er altijd een tegenwaarde in SRD gecreëerd, dat geeft aan, dat het geld dus nooit, maar dan ook nooit is gestolen”, zei Hoefrdaad.

De oppositie was niet gediend van de presentatie, van Hoefdraad over de “benutting” van de kasreserves. VHP- parlementariër Asiskoemar Gajadien vindt dat de regering, nu er dreiging is van het coronavirus, meer waarheid naar de samenleving toe zou moeten presenteren. Volgens hem heeft de minister een pleidooi gehouden, van wat er na 2021 zou moeten gebeuren en allerlei onzin verkondigd, terwijl het volk het moeilijk heeft. “De koers stijgt, zo ook de prijzen in de winkels en de minister presenteert niets concreets is, waarbij je zou kunnen zeggen dat er beleid wordt gemaakt”, stelde Gajadien.

Hoefdraad gaf tijdens zijn presentatie aan dat het “Ringfenced” plan voor de vreemde valuta kasreserve middelen van de algemene banken, 326 miljoen US-dollar is per 6 maart 2020 reeds geformaliseerd is en wordt conform uitgevoerd. Volgens hem is de Centrale Bank van Suriname (CBvS) momenteel bezig te overleggen met de Surinaamse Bankiers Vereniging (SBV), en de overeenkomst ten aanzien van de lening tussen beide partijen van ongeveer van 194 miljoen US-dollars, af te ronden. In het leenbedrag is er ook een termijndeposito van een lokale bank van ongeveer 20 miljoen US-dollar, waarvan de rechtmatigheid, nader vastgesteld dient te worden. De US-dollar en euro kasreservemiddelen van de algemene banken die in september 2019 werden overgeheveld naar de Centrale Bank, zijn niet op een aparte rekening in het buitenland aangehouden. De geplaatste middelen werden samen met de overige middelen, die deel uitmaken van de internationale reserves, aangehouden en beheerd op de gebruikelijke verzamelrekeningen van de banken in het buitenland. Het beleggen van de kasreserve middelen zou plaatsvinden in samenspraak met de algemene banken, conform een overeengekomen beleggingsplan. Volgens de minister zou dit het moment zijn waarop de kasreserves, tegoeden van de banken, zouden zijn geringfenced. Uit het voorgaande kan worden opgemaakt dat het aangeven van de besteding van de kasreservemiddelen van de algemene banken als ook van de termijndeposito’s van ongeveer 79miljoen US-dollars, niet specifiek worden opgesomd. Dit omdat alle instromen en uitstromen van de internationale reserves via de verzamelrekeningen van de Bank geschieden. Hier geldt het principe van ‘money is functional’. Dit is specifiek toerekenen van gepleegde transacties aan de kasreserves, niet een één op één verhouding is.

Vanaf september 2019 hebben de vreemde valuta kasreserves, die de banken overmaakten naar de Centrale Bank, deel uit gemaakt van de gebruikelijke verzamelrekening van de Moederbank in het buitenland. Dit zijn de rekeningen waarop de totale internationale reserves worden aangehouden en beheerd. Op dat moment waren vreemde valuta kasreserves nog niet geringfenced, onder het protocol voor het gezamenlijk beleggen ervan, door de Moederbank en de algemene banken nog niet afgerond.

More
articles