‘Rechtsgang mag niet verder negatief beïnvloed worden’

Op woensdag 22 januari moet de president voor de Krijgsraad verschijnen. Op deze dag zal het verzet dat hij tegen zijn veroordeling heeft aangetekend, in behandeling worden genomen. De Nationale Democratische Partij (NDP) waarvan de president voorzitter is, heeft de partijleden opgeroepen om massaal naar de Krijgsraad te gaan om de president te ondersteunen. Naast partijleden worden ook staatsbedrijven gevraagd hun medewerking te verlenen en medewerkers die steun willen betuigen, vrij te geven. Sunil Oemrawsingh, voorzitter van de Stichting 8 December 1982, om een reactie gevraagd, zegt dat we twee zaken van elkaar moeten scheiden. Ten eerste dat het verzet dat door de president is aangetekend een rechtsmiddel is waarop iedereen recht heeft. Ten tweede dat we voorzichtig moeten zijn en het verder negatief beïnvloeden van de onafhankelijke rechtsgang, moeten voorkomen.
Oemrawsingh haalt aan dat de rechters, de auditeur-militair en de advocaten zich de afgelopen twaalf tot dertien jaar, professioneel hebben opgesteld en zowel nationaal als internationaal, getoond hebben dat de rechtsstaat Suriname leeft. “Zij hebben op de juiste wijze uitspraak ge-daan over deze mega-moordzaak.” Oemraw-singh zegt dat het fatsoenlijk zou zijn als de rechtsgang in alle rust voortgang zou vinden.
Hij benadrukt dat hij niet ertegen is dat mensen de president willen ondersteunen. ‘’Dat hebben de nabestaanden van de 8 decembermoorden ook gedaan bij de rechtszittingen, alleen hebben zij nooit behoefte gehad om een massale mobilisatie eraan te koppelen’’, zegt Oemrawsingh. Hij geeft aan dat hij op die dag geen escalatie verwacht, omdat de minister van Justitie en Politie en de directeur van de Dienst Nationale Veiligheid, de orde en rust op die dag hebben gegarandeerd. “De orde en rust zijn gegarandeerd en als er iemand is die dat wil verstoren, zal die persoon voor de consequenties moeten instaan”, stelt Oemrawsingh. Dat staatsbedrijven de president willen ondersteunen door medewerkers vrij te geven, vindt Oemrawsingh niet verstandig. Hij haalt aan dat de salarissen van de overheidsmedewerkers uit belastingen van het volk betaald worden en dat er daarom productie tegenover zou moeten staan. “Dit doet het land niet goed.” DOE-parlementariër Carl Breeveld, vindt het zeer onverstandig en totaal onnodig. Hij erkent wel dat medewerkers het recht hebben om een vrije dag te vragen, maar dat dit niet door de overheid gebruikt moet worden als doel om de massa in beweging te krijgen. Breeveld geeft aan dat de achterban van de president altijd heeft gezegd, dat het een politiek proces was, maar dat zij met deze mobilisatie er zelf een politieke zaak van maken.
In gesprek met De Ware Tijd hebben oud-ambassadeur Sonny Hira en politicoloog Hans Breeveeld, respectievelijk gezegd dat wij met een veroordeelde president zitten vanwege zwakke instituten en politieke partijen die het toelaten dat personen die geen schone bladzijde hebben, op de kandidatenlijst geplaatst worden. Breeveld sluit zich aan bij hen en zegt dat onze instituten versterking nodig hebben en vooral gedepolitiseerd moeten worden.

More
articles