January 16, 2020


VHP: ‘Bemensing Constitutioneel Hof in strijd met wet’


January 16, 2020

De VHP heeft gisteren tijdens een persconferentie in haar partijcentrum aan de Jaggernath Lachmonstraat, benadrukt dat de bemensing van het Constitutioneel Hof in strijd is met de wet. VHP-voorzitter Chan Santokhi, tevens fractieleider van de partij in De Nationale Assemblee (DNA), zei dat de hele procedure vanaf het doen van voordrachten door de coalitie tot de goedkeuring van president Desiré Bouterse, in strijd is met de wet. De deskundigen van de VHP zeggen dat de Wet op het Constitutioneel Hof nog niet in werking is getreden, omdat er geen presidentiële resolutie is. Santokhi benadrukte dat er juridisch gezien dus geen enkele voordracht is gedaan door het parlement. “Misschien bedoelt de NDP-fractieleider, dat er fouten zijn gemaakt. Die fouten zijn door hen gemaakt en niet door de oppositie”, aldus Santokhi. De VHP eist dat de goedgekeurde voordrachten van de coalitie nietig worden verklaard en dat er in het parlement opnieuw wordt gestart met het proces om het Constitutioneel Hof te bemensen met voldoende draagvlak, conform de voorwaarden opgenomen in de wet. Santokhi ontkent dat de oppositie steken heeft laten vallen bij het doen van voordrachten. Hij gaf een uiteenzetting van hoe de zaken zijn gegaan. Volgens hem was van tevoren alles goed in elkaar gezet door de coalitie en de regering. Echter NDP-fractieleider Amzad Abdoel deed tijdens een aangevraagd fractieoverleg, plotseling zonder enige afstemming voordrachten voor de bemensing. Dit onderwerp stond ook niet op de agenda, maar werd toen alsnog op de agenda gebracht door assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons op een vrijdag, waarbij de NDP haar kandidaten heeft gepresenteerd. De oppositie heeft hiertegen geprotesteerd en geëist dat in huishoudelijk verband eerst de procedure wordt vastgesteld met betrekking tot de bemensing, doch hieraan is geen gehoor gegeven. De oppositie besloot toen ook voordrachten te doen. Santokhi gaf aan dat de parlementsvoorzitter toen het besluit nam dat er maandag 23 december 2019 gesproken zou worden over de bemensing van het Constitutioneel Hof. Santokhi zei dat op die bewuste maandag is beslist dat alleen de voordrachten van de coalitie besproken worden, wat ook is gebeurd en waarbij de voordrachten van de coalitie ook zijn goedgekeurd en dat de voordrachten van de oppositie volgend jaar in 2020 besproken zouden worden. Op dinsdag 24 december is de brief met de goedgekeurde voordrachten van de coalitie verstuurd naar de president, terwijl die van de oppositie nog niet besproken waren. Volgens Santokhi had Geerlings-Simons afgesproken, dat op 6 januari de vergaderingen weer zouden aanvangen. Echter is er volgens hem bewust gewacht tot 9 januari, toen de brief van de president binnen was over de goedkeuring van de voordrachten van de coalitie. Gezien het om een nieuw en belangrijk orgaan gaat, zei Santokhi dat alle zorgvuldigheid in acht genomen zou moeten worden om het Constitutioneel Hof professioneel in te richten.