VAN TRIKT SLACHTOFFER AANHOUDENDE CRISIS?

Deze vraag kan zeker gesteld worden,  nadat nog geen jaar na zijn aantreden op de Centrale Bank van Suriname, governor Robert Gray van Trikt naar verluidt, zelf een week verlof heeft opgenomen waarna er binnen de Centrale Bank van Suriname, een onderzoek is aangevangen over zijn functioneren en de zogeheten vermeende oneigenlijke handelingen, die hij zou hebben gepleegd.  Gisteren werd bekend dat Van Trikt met zelf genomen of gedwongen verlof was en dat er vanwege de Raad van Commissarissen, zaken verder worden uitgezocht. Regeringscommissaris Vijai Kirpalani, wilde slechts kwijt, dat Van Trikt niet met ontslag was. Ondertussen gonsde het van geruchten binnen het bankwezen en regeringsinstanties over een eventueel ontslag van Van Trikt, waar naderhand meer over bekend zou worden gemaakt. In het kader van het aantal geruchten werd gesteld, dat Van Trikt, op eigen houtje een auto van maar liefst 300.000 dollar zou hebben aangeschaft en verder onroerend goed, tot voor kort behorende aan een verzekeringsmaatschappij aan de Henck Arronstraat, had gekocht ter waarde van 4.5 miljoen dollar. Ook zou de governor buiten zijn bevoegdheden, vastgoed ten bate van de bank hebben gekocht in het district Wanica, zonder medeweten van de toezichthouders op de Bank. Gelijk zou gesteld kunnen worden, dat als Van Trikt zulks daadwerkelijk zou hebben gedaan, de toezichthouders binnen de moederbank zich niet goed van hun taak hebben gekweten.  Een onderzoek zal moeten uitwijzen, of dit allemaal wel waar is wat Van Trikt momenteel voor de voeten wordt geworpen. Uit andere bron vernemen wij, dat een draaiboek is ingezet om de governor na nog geen jaar aangezeten te hebben, allerhande zaken te verwijten, omdat hij niet wenst mee te werken aan het verstrekken van nog meer voorschotten in SRD aan de regering en ook niet bereid is een deel van de monetaire reserves in het voordeel van de regering aan te spreken en dat hij daarom net als de voormalige governor drs. Glenn Gersie, thans het veld moet ruimen. Wie een hond wil slaan, vindt licht een stok, zegt men zo pakkend in het Nederlands. Het is bekend, dat na het aantreden van Van Trikt, de overheid de beschikking heeft kunnen krijgen over een miljoenenvoorschot, waardoor de eerste schreden tot grootschaligere monetaire financieren van het overheidstekort konden worden gezet. De verdere ontwaarding van de Surinaamse dollar, was dan ook gelijk merkbaar door het stijgen van de wisselkoers voor de dollar van SRD7.50 naar het huidige niveau van SRD 8.50,-. Naar wij uit bancaire kringen vernemen, wenst de overheid nog meer voorschotten van de Centrale Bank op te nemen en ook nog de governor zover te krijgen, dat hij ook de bereidheid toont, een deel van de monetaire reserves ter beschikking te stellen, om zo tot 25 mei aanstaande, de wisselkoersen, positief te kunnen beïnvloeden. Van Trikt zou vanwege zijn grote verantwoordelijkheid, hier ernstige bezwaren tegen hebben en dat zou niet in goede aarde zijn gevallen bij de NDP-regering, die momenteel alleen maar aan haar overleving denkt en alles op alles zet om de verkiezingen weer in haar voordeel te beslechten. Van Trikt zou dus nu net als Gersie, moeten wijken en daarvoor is men zelfs bereid een smeercampagne te starten. Op sociale media wordt de man nu reeds van plundering en roof van de schaarse middelen op de Bank beticht. Maar terwijl het belasteren van Van Trikt reeds is ingezet, wenst de regering dezelfde middelen waarover de moederbank nu nog beschikt,  te bemachtigen, simpel en alleen om tot de verkiezingen, het financieel nog te kunnen redden. Van Trikt zijn positie is nu reeds onhoudbaar geworden, omdat de relatie met de Raad van Commissarissen en het in hem gestelde vertrouwen zijn geschaad en een goede, eerlijke en openlijke samenwerking tussen partijen onzes inziens, niet langer mogelijk is.

More
articles