EXPLORATIE EN EXPLOITATIE

De Amerikaanse maatschappij Apache Corporation, gespecialiseerd in olieboringen en de Franse oliemaatschappij Total SA, hebben bij het boren voor onze kust in het zogenaamde Block 58 op de locatie die bekend staat als Maka Central-1, een significante oliebron aangeboord. Het boorschip Noble Sam Croft, dat werkt voor Apache Corporation  en Total SA die beide 50 procent aandeel hebben in de algehele exploratie, heeft volgens berichten, aardolie en aardgas aangeboord die lucratief genoeg is om over enige tijd tot winning over te kunnen gaan. Gezien deze gunstige ontwikkeling, zullen de beide maatschappijen doorgaan met boringen in Blok 58 voor onze kust en wel in het Sapakara West-1 deel. Apache heeft grote ervaring naar het zoeken van aardolie en aardgas in onder meer de Verenigde Staten van Amerika, Egypte en het Verenigd Koninkrijk. Het aanboren van een veelbelovende aardolie- en aardgasbron voor onze kust, zal ongetwijfeld leiden tot meerder zoektochten van de verschillende oliemaatschappijen voor onze kust en het zal zeker ons niet bevreemden, dat er meer winbare voorraden liggen. Euforisch heeft men in ieder geval nu reeds gereageerd via sociale media en het zijn vooral de lieden van de coalitie die nu reeds ervan uitgaan, dat de olievondst dit land uit de crisis zal kunnen halen en zo zijn er nu ook van die simpele geesten, die denken de gelden die verkregen zullen worden uit de oliesector, te moeten gaan besteden aan het aflossen van de schuldenberg, gecreëerd door dit kabinet.  Wel, laten we zaken stellen zoals die zijn. De aardolie en aardgas voorkomens voor onze kust, behoren Suriname en het Surinaamse volk toe en zijn niet het bezit van een regering en enkele usurpatoren, die denken de rijkdommen van dit land op een verkeerde manier te gaan besteden en of verspillen. De enorme verdiensten die dit land zullen toekomen, mogen nimmer verdampen en op lokale en buitenlandse rekeningen van een stel corrupte politici belanden. Suriname zal groot voordeel uit het geld uit de aardoliesector moeten hebben en wel door het plegen van investeringen in de productiesector. Waar wij allen voor moeten gaan waken, is dat het geld uit de aardoliesector, een zegen voor dit land wordt door de juiste investeringen te plegen en niet dat het wordt verkwist en uiteindelijk een vloek voor ons allen kan betekenen. Het heeft velen gehinderd dat nu reeds, er lieden zijn die via sociale media melden, dat deze extra inkomsten ons in staat zullen stellen, de enorme leningen van dit kabinet af te gaan lossen. En zeker zijn er mensen die denken aan nog meer lenen, omdat er nu het vooruitzicht is op veel geld dat verdiend zal worden uit deze sector. Maar zowel Apache Corporation als Total SA, bevindt zich nu nog in een exploratiefase in Block 58 voor onze kust en zal pas na afronding van de werkzaamheden, overgaan tot een exploitatiefase, hetgeen de winning van aardolie en misschien ook aardgas, zal inhouden. Maar zover zijn wij nog lang niet en die exploitatiefase zal pas plaatsvinden na de verkiezingen van mei aanstaande. Het Surinaamse volk heeft nu de gelegenheid, mensen aan te wijzen, die verstandig zullen weten om te gaan met het grote geld dat in de nabije toekomst dit land zal binnenstromen. Dit geld zal zeker op een verantwoordelijke wijze en prudent besteed moeten worden en zeker niet aan tal van populistisch getinte consumptiedoeleinden.

More
articles