VERSNELDE HOUTROOF NA UITBAGGERING SURINAMERIVIER

Een van de resultaten van het staatsbezoek van president Desiré Bouterse aan de Volksrepubliek China, betreft een overeenkomst voor het upgraden van de Johan Adolf Pengel Internationale Luchthaven en wel voor een bedrag van 200 miljoen US-dollar. Het moderniseren van de luchthaven zal door China Harbour worden uitgevoerd. Bij de zogenaamde ‘tender’ voor het uitbaggeren van de Surinamerivier, werd deze onderneming ook gekozen om dit enorme project uit te voeren. Het uitbaggeren van de rivier zal volgens minister Hoefdraad, spoedig aanvangen. Als Keerpunt het goed begrepen heeft, gaan we China betalen om de Surinamerivier uit te baggeren, zodat het makkelijker onze natuurlijke hulpbronnen waaronder ons hout, kan wegdragen. Het risico wordt hiertoe alleen maar groter wanneer China onze haven gaat uitbaggeren. Er kunnen dan grotere schepen onze haven aandoen en er kan een massalere uitvoer van onze grondstoffen plaatsvinden. Keerpunt vindt het verontrustend en ook zeer a-nationaal, dat de regering dit oogluikend toelaat. Ons land wordt continu vernietigd om bepaalde individuen in de gelegenheid te stellen hun zakken te vullen. Kijk maar naar de ravage die nu wordt aangericht door kwik in het milieu te dumpen, de skalians, cyanide te gebruiken, ontbossing in ons binnenland en vervolgens worden we in handen gespeeld van China om de politieke macht te consolideren. Met de onlangs gesloten overeenkomsten voor onze havens, komen twee belangrijke toegangspoorten in handen van China, indien we de schulden niet kunnen betalen. China ziet dit soort financieringen als strategische investeringen in de infrastructuur. Als je er alleen maar aan denkt dat de Johan Adolf Pengel luchthaven wordt gemoderniseerd door Chinese aannemers en de vaargeul zodanig wordt uitgebaggerd, dan wordt alvast een valkuil aangelgeld om de zaak over te nemen en de uitvoer van onze natuurlijke hulpbronnen te vergemakkelijken. Het valt niet te ontkennen hoe snel de Chinese invloed in Suriname aan het toenemen is door de naïviteit van Bouterse cs. De lijst met projecten waarbij grote Chinese ondernemingen, vaak staatsbedrijven, betrokken zijn in dit land, wordt steeds langer. Dit gegeven publiceerde het Nederlandse Financieel Dagblad al in een uitgebreid artikel. We denken dan gelijk aan de asfalteermachines van de China Dalian Investment Group, die al honderden kilometers van onze wegen hebben geasfalteerd. Het bedrijf werkt nu aan een 9,6 kilometer lange snelweg – de ‘Highway’. Dan zijn we de telecomreus Huawei niet vergeten. Deze telecomreus wordt door westerse landen geweerd, uit angst voor spionage, maar in Suriname heeft Huawei ons voorzien van breedbandinternet en wordt 5G geïintroduceerd en leverde het Chinese bedrijf 300 camera’s waarmee de Surinaamse overheid op cruciale locaties, haar burgers in de gaten kan houden. Waarom zouden wij als gewone burgers, geen vrees hebben voor de Chinese bedoelingen met dit land en zijn volk?

More
articles