‘Laten we in onze eigen bossen investeren’

Er zal tussen Suriname en Kenia en duurzame samenwerking op gang worden gebracht over bilaterale milieucoöperatie. Volgens milieudeskundige Erlan Sleur, lijkt dit meer op een symbolisch gift naar Kenia toe. Hij zegt tegenover De West, dat in tegenstelling tot Suriname, Kenia een veel rijker land is dan Suriname en benadrukt, dat Suriname te weinig doet om zijn bos te behouden, waardoor het bosbedekkingspercentage enorm gedaald. ‘’Laten wij beginnen om in onze eigen bossen te investeren”, zegt Sleur.
”Suriname verleent eerder hulp aan vrienden daarbuiten, dan om een verandering te brengen in onze eigen bosbehoud”, zegt hij. Hij keurt het initiatief om Kenia te helpen niet af, maar vindt dat de regering zich ook in moet zetten voor het bosbehoud in eigen land. Volgens Sleur wordt 20 procent op 1 ha, aangegeven als genoeg bos, maar hij zegt, dat dit slechts een deel is van het Surinaamse bos. Het bosbedekkingspercentage ligt volgens hem ver beneden de 90 procent.
”Onze primaire bossen alleen zijn op dit moment 75 procent, dat wil zeggen dat er meer bos is weggekapt, dan er geplant is. In Suriname wordt de weelderige vegetatie uitgebreid weggekapt, maar er wordt niet aan herbebossing gedaan, waardoor er een enorme ontbossing heerst in Suriname’’, zegt Sleur. Volgens hem moet de regering maatregelen treffen, om duurzaam bosbehoud in Suriname terug te brengen. Zo moet er weer aan herbebossing worden gedaan.
Bosbehoud is volgens Sleur ook belangrijk voor de veiligheid van onze dieren, mensen en onze waterfiltering. ”Als we steeds blijven kappen en goud winnen met de schadelijke stoffen als kwik en cyanide, kan het fataal aflopen voor onze flora en fauna. ”Niet alleen de overheid, ook de bevolking gaat niet zorgvuldig om met ons bos. “Het wordt gewoon vervuild en vernietigd’’, zegt hij.
De minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack- Beighle, heeft in de periode van 11 t/m 13 december, als gast deelgenomen aan een evenement voor het planten van bomen in Kenia, dit in het kader om het duurzaam bosbehoud te ondersteunen. Deze activiteit is georganiseerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken in samenwerking met de Kenya Forest Service.

More
articles