VEILIGHEID IN HET GEDING?

Verkeren de nationale, sociale en persoonlijke veiligheid in dit land al enige tijd in groot gevaar? Deze vraag mag zeker gesteld worden, nu wij vrijwel dagelijks geconfronteerd worden met tal van halsdelicten waar de gewapende roofoverval, gepaard gaande met zware mishandeling en zelfs moord en doodslag, toe gerekend kunnen worden. Zwaar bewapende eenheden van leger en politie zijn naar wij vernemen, recentelijk naar het binnenland getrokken om een roversbende, die hoofdzakelijk zware overvallen in goudmijngebieden pleegt, te neutraliseren. De bende die goed bewapend is, heeft op meerdere momenten roofovervallen gepleegd in Oost-Suriname en daarbij zijn doden gevallen. De bende zou volgens meldingen, grotendeels uit Braziliaanse criminelen bestaan. Maar niet slechts in de goudmijngebieden neemt de zware criminaliteit naar onze mening, hand over hand toe. In hoofdstad en districten zijn roofovervallen in woningen en bedrijven, schering en inslag. Voor wat betreft de sociale veiligheid, is er ook heel wat mis. De straatrovers zijn uitermate actief bij het wegrukken van tassen en halskettingen en tot velen hun teleurstelling, schijnt de opsporing c.q. de politie, hier maar nauwelijks een antwoord op te hebben. Een ander fenomeen dat al enige tijd ingang heeft gekregen binnen deze gemeenschap, betreft de zogeheten collectieve roofpartijen waarbij goed bewapende criminelen zich in snelle voertuigen verplaatsen, ondernemers en bedrijven beroven en zich daarna weer snel uit de voeten weten te maken. Vaak genoeg worden er nog intimiderende schoten gelost of in het ergste geval, gericht op de slachtoffers geschoten met alle gevolgen van dien. Er zijn dan nog maar weinig mensen die zich nog echt veilig voelen in dit land en dat geldt dan in het bijzonder voor mensen die buiten de hoofdstad wonen en niet snel op politieassistentie kunnen rekenen. In het binnenland zijn de meesten gewoon vogelvrij als criminelen het op ze gemunt hebben, omdat de sterke arm van de overheid (politie en leger) op de meeste plaatsen gewoon niet aanwezig is. Meestal kan de politie niet anders dan naderhand een onderzoek instellen, om vervolgens aan een langdurige opsporing van zichtbaar gemaakte verdachten te beginnen. Maar dat is toch helemaal niet de manier om de misdaad onder controle te krijgen of zichtbaar terug te dringen. Bouterse, de leider van deze regering, heeft bij het aantreden van zijn eerste kabinet in 2010, beloofd dat de algehele veiligheid in dit land onder zijn regering gegarandeerd zou zijn en dat de diefijzers bij de woningen en bedrijven, verwijderd zouden kunnen worden en dat het niet langer nodig zou zijn, de stalen hekken te plaatsen. Nou, we hebben het in de afgelopen tien jaar wel geweten. Het land is nog nooit zo onveilig geweest en de criminaliteit neemt hand over hand toe, nu de regering de middelen ontbeert om adequaat tegen de misdaad op te kunnen treden. Schietpartijen op de openbare weg waarbij het risico bestaat dat onschuldige personen geraakt worden door rondvliegende kogels, zijn niet vreemd meer in dit land en komen in stad en rurale gebieden nu  vaker voor. Steeds meer burgers nemen het recht in eigen hand en openen met gedekte en ongedekte wapens, het vuur op hun belagers. Dit soort taferelen hebben we nooit in dit land gewild en brengt ons in situaties zoals die in buurlanden als normaal worden geacht. Er moeten maatregelen komen, want we willen toch niet blijven leven in deze hoogst onveilige situatie die op nationaal niveau heerst en steeds ernstiger vormen aanneemt. In mei van het komende jaar, mogen wij naar de stembus om een nieuwe regering te kiezen. Hopelijk kiezen wij voor een ander beleid, dat ons wel zal kunnen beschermen tegen deze oprukkende criminaliteit.

More
articles