Niet meer op NDP stemmen vanwege koers en corruptie

Corruptie en de koers zijn de belangrijkste redenen waarom mensen besluiten niet meer op de NDP te stemmen. Dit kwam naar voren uit het onderzoek dat in november 2019 werd uitgevoerd door Opinie Peilingen Suriname (OPS). De peiling is uitgevoerd in Paramaribo en Wanica onder ongeveer 2100 personen. De belangrijkste vraag was op welke partij men in 2020 zou stemmen.
Naast corruptie en de koers, zijn criminaliteit, het lenen en onderwijs, als belangrijkste reden genoemd. De Decembermoor-den en de gezondheidszorg zijn opvallend genoeg niet aangemerkt als redenen om niet op de NDP te stemmen. Uit het onderzoek blijkt voorts, dat er een harde kern van NDP’ers is die zegt de partij onvoorwaardelijk trouw te blijven. Deze kern woont volgens de peiling voornamelijk in de ressorten Flora, Centrum, Kwatta, en Beekhuizen en verzekert, aldus het onderzoek, 3 tot 4 zetels voor de NDP.
Anticiperend op de uitspraak binnen het Decemberstrafproces was in de peiling ook een vraag opgenomen over wat president Bouterse zou moeten doen als hij veroordeeld wordt. 69 procent van de respondenten was van mening dat hij moet aftreden, 15 procent is het daar niet mee eens, terwijl 155 personen aangaven (resterende deel), geen mening hierover te hebben. Opvallend is dat de helft van de respondenten die zegt te zullen stemmen voor de NDP, aangeeft dat ze liever ziet dat de president opstapt.
De NDP was in 2015 de grootste partij in Paramaribo met ongeveer 56.000 stemmen. De peiling heeft uitgewezen dat 20 procent van de kiezers de NDP heeft verlaten, waardoor de partij zal terugvallen naar 44.000 stemmen. Ook bij de NPS, ABOP, PL en DOE, zal volgens de peiling een te-rugval in het aantal stemmen te merken zijn. Alleen bij de VHP zal in Paramaribo het aantal stemmen van 18.000 naar 31.000 stemmen groeien. De NDP blijft desondanks de grootste partij in Parama-ribo. Zij zal ondanks de daling in het aantal stemmen, volgens de peiling 8 zetels be-halen en de VHP 6. De NPS, ABOP, en Strei! behalen in Paramaribo elk 1 zetel. Andere partijen spelen geen rol van betekenis. PL verliest zijn zetel doordat de partij wordt gehalveerd tussen PL en HVB. Gezamenlijk hebben deze twee partijen (PL en HVB) nog steeds evenveel zetels als in 2015. Echter apart zijn ze te klein om zelfstandig een zetel te behalen.
Volgens de peiling geeft Wanica een vergelijkbaar beeld als Paramaribo. De NDP valt terug van 23.000 naar 18.000 stemmen. Dit levert de NDP 3 zetels op. In 2020 zal het aantal stemmen voor de VHP van 24.000 stemmen naar 29.000 groeien. De VHP claimt hiermee 4 zetels. De strijd in Wanica gaat alleen tussen VHP en NDP.
OPS is een onafhankelijk instituut dat in Suriname marktonderzoek verricht ten be-hoeve van onder andere internationale or-ganisaties. De grootte en samenstelling van de Paramaribo/Wanica steekproef, geeft binnen 95 procent betrouwbaarheid, een geschatte afwijking aan van 5 procent. Voor de andere districten was de nauwkeurigheid niet voldoende om tot publicatie van de resultaten over te gaan. De bedoeling is dat de peilingen richting de verkiezingen periodiek worden uitgevoerd. De andere districten zullen daarbij ook aan bod komen. Vermeldenswaard is dat de peiling online is gedaan.

More
articles