December 6, 2019


Cliënten gebelgd over opname- en stortingsfee bij banken


December 6, 2019

Al geruime tijd worden cliënten van banken die gelden storten of opnemen van hun valutarekening, geconfronteerd met een fee van 0,25 procent. Cliënten klagen, omdat het volgens hen niet zo kan zijn, dat de bank zowel voor het storten als opnemen, kosten berekend, terwijl er ook al maandelijks kosten worden afgetrokken omdat je rekeninghouder bent. Volgens de banken is dit een nieuwe maatregel, die is gekomen vanuit de Centrale Bank van Suriname (CBvS). De cliënten geven aan dat men op allerlei manieren probeert om geld uit de samenleving te trekken. “Men doet zaken met dat geld, en dan nog wanneer wij het nodig hebben, moeten er kosten worden betaald. Dit terwijl hun rentepercentages heel er laag liggen”, zegt een gebelgde burger.
De CBvS gaf in eerdere berichtgevingen aan, dat het de bedoeling is om het girale geldverkeer te ondersteunen, dit om witwaspraktijken te voorkomen. Echter was bekendgemaakt, dat er alleen een percentage ingehouden zou worden bij het opnemen van gelden.

door Yves Kloppenburg

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249