December 6, 2019


Canawaima nog steeds niet hersteld


December 6, 2019

De Canawaima veerboot die de veerverbinding tussen Suriname-Guyana onderhield, is sedert 25 mei uit de vaart gehaald, omdat er dringend reparatie- en herstelwerkzaamheden aan moeten worden uitgevoerd. De veerboot zou naar verwachting vanaf 16 oktober weer ingezet worden, maar blijkt nu, acht maanden later, nog niet hersteld te zijn. De afgelopen jaren werd de Canawaima ondersteund door een duwboot, omdat er al een motor was uitgevallen. Later zou ook de tweede motor het hebben begeven, waardoor de veerverbinding plat kwam te liggen. Vanuit Guyana werd de Sandaka, een kleine veerboot, tijdelijk ingezet om de route tussen de twee landen te onderhouden. VHP-parlementariër Djoties Jagger-nath, gaf in gesprek met De West aan, dat er nog steeds geen machines zijn besteld om de veerboot te herstellen. Volgens hem zijn de financiële middelen er niet om de boot te maken. ”De beleidsadviseurs van Suriname komen ongeloofwaardig over, vooral als het om deskundigheid gaat”, zegt hij. Volgens Jaggernath is Suriname nooit komen opdagen met de gelden voor herstel, maar beschuldigt het juist de tegenpartij. ‘’De regering hangt verhalen op over enig herstel van de veerboot, maar die berusten niet op waarheid.’’ Jaggernath zegt dat hij niet op de hoogte is dat de Sandaka is ingezet. Dit omdat volgens hem, er nog steeds gebruik wordt gemaakt van de illegale back-track route. De minister van Openbare Werken, Trans-port en Communicatie, Vijay Chotkan, zei eerder in de media, dat Guyana te lang op zich liet wachten en dat juist Guyana degene is die niet met de gelden kwam opdagen, vandaar dat de reparaties nog niet hadden kunnen plaatsvinden. Volgens Guyana is het Suriname dat niet over de brug kwam, om die reden wilde Guyana niet meehelpen aan het herstel. Waar de Canawaima zich nu bevindt en hoe lang de werkzaamheden duren, is niet bekend.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249