November 30, 2019


VERKIEZINGSFRAUDE MET BUITENLANDERS DIENT VOORKOMEN TE WORDE


November 30, 2019

Het Surinaamse Rode Kruis heeft dit jaar een grotere aanwas gemerkt van Cubaanse en Venezolaanse migranten. Het Rode Kruis is het aanmeldpunt van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) en volgens hem, is er in vergelijking met vorig jaar, een enorme stijging te zien. Al geruime tijd is bekend, dat vluchtelingen zoals Haïtianen, Cubanen en Venezolanen, in grote getalen ons land binnenkomen. De redactie van De West, maakte in 2016 al melding van een toestroom. Uit documenten waarop de krant destijds de hand wist te leggen, bleek dat er per week, 100 tot 130 vluchtelingen Suriname binnenkwamen. Dit aantal blijkt nu te zijn verdubbeld. Van betrouwbare bronnen verneemt Keerpunt, dat de meesten slechts een enkel ticket boeken, binnen de kortste tijd over een e-ID-kaart beschikken en op verschillende overheidskantoren te werk worden gesteld, zonder de Nederlandse taal machtig te zijn. Keerpunt denkt dan gelijk aan de security guards die werken op CBB- kantoren, die van Haïtiaanse afkomst zijn en de grote groep buitenlandse mannen die voor Openbare Werken, de wegen en goten schoonmaken. De directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken, CBB, Dennis Menso, heeft deze aantijgingen fel tegengesproken en zei, dat de grote groepen Venezolanen, Haïtianen en Cubanen, niet over een e-ID-kaart beschikken en dus ook hun stem niet uit kunnen brengen. Nu wil Keerpunt niet stellen, dat buitenlanders niet welkom zijn in onze vreedzame gemeenschap. Het wekt wel bevreemding wanneer vreemdelingen soms heel snel beschikken over de nodige ‘papieren’ om te voldoen aan het naturalisatieproces. Naturalisatie gaat over het algemeen niet snel, dus de vrees voor verkiezingsfraude door de inzet van deze ‘vreemdelingen’, zou hierdoor moeten afnemen. Menso zei verder, dat degenen die wél over een e-ID-kaart beschikken, het naturalisatieproces reeds hebben doorlopen. Maar is de directeur van CBB vergeten, dat er onlangs een Chinees werd aangehouden met een e-ID-kaart en een Surinaams paspoort? Waar zal hij die dan vandaan hebben? Eerder dit jaar werd een 37-jarige Chinese man (Yijun) aangehouden op de Johan Adolf Pengel luchthaven. De man, die op dat moment vanuit Suriname naar Trinidad wilde afreizen, had een geldig Surinaams paspoort bij zich en werd aangehouden door een lid van de Militaire Politie. Later bleek de man illegaal in ons land te zijn. Uit onderzoek van de afdeling Fraude, is toen gebleken, dat het niet de eerste keer was dat illegalen het land zijn binnengekomen met Surinaamse paspoorten die op illegale manier verkregen waren. Als het ministerie van Binnenlandse Zaken, BiZa, ons wil wijsmaken, dat dergelijke gevallen zich niet meer zullen voordoen, dan nemen we zulks met een korrel zout. Volgens ex-minister Jennifer van Dijk-Silos, kwamen alleen al in 2016, duizenden Haïtianen ons land binnen. Zij vond toen de zaak al alarmerend genoeg om die aan te halen. Keerpunt is op de hoogte van de regels die zijn opgenomen in onze wetgeving en die aangeven, dat het vreemdelingen verboden is om deel te nemen aan onze algemene verkiezingen. Verkiezingen zijn alleen voor degenen die de Surinaamse nationaliteit bezitten. Maar indien deze vreemdelingen toch worden misbruikt om te stemmen op 25 mei 2020, bewijst het alleen maar nog meer, dat de huidige regering, bereid is te frauderen om de volksraadpleging te winnen. Keerpunt waarschuwt al geruime tijd, dat de regering Bouterse er alles aan zal doen om aan de macht te blijven, dus wij moeten op onze hoede blijven zodat de verkiezingen er eerlijk aan toe zullen gaan.