Uitspraak 8 Decemberstrafproces in december

De Krijgsraad zal naar alle waarschijnlijkheid in december uitspraak doen in het 8 Decemberstrafproces. Dit zegt Hugo Essed, advocaat van de nabestaanden, desgevraagd aan De West. De verdachten zijn voor 29 november opgeroepen door de Krijgsraad. Starnieuws meldt, dat op die dag een datum bepaald zal worden voor de uitspraak. Essed zegt dat hij de oproep niet persoonlijk onder ogen heeft gehad, maar op grond van het bericht van Starnieuws, zal de Krijgsraad volgens hem de zaak officieel afsluiten en een datum vaststellen voor het uitspreken van het vonnis. Ervan uitgaande dat de behandeling ter terechtzitting op 29 november wordt afgesloten, zegt Essed dat er dan wel conform de wet, binnen 21 dagen vonnis gewezen zal moeten worden, uiterlijk 20 december.
Op 25 oktober vroeg Irvin Kanhai, advocaat van hoofdverdachte Desiré Bouterse, het hof in een verzoekschrift voor beëindiging van de strafzaak zonder enige straf of maatregel.
Het Hof van Justitie heeft de vordering van Kanhai afgewezen. De motivering van het afwijzen van het verzoek van de raadsman is terug te vinden op de website van het hof: www.rechtspraak.sr (SRU-HVJ-2019-5). Essed legt uit dat de nabestaanden niet zijn opgeroepen, omdat zij officieel geen procespartij zijn in het 8 Decemberstraf-proces. ‘’Het moment van de uitspraak komt steeds dichter bij.
Dit is een belangrijke stap op weg naar rechtvaardigheid in het 8 Decemberstraf-proces’’, aldus Kanhai.

door Johannes Damodar Patak

More
articles