Verlengde Gemenelandsweg krijgt nieuwe naam

Onlangs heeft president Desiré Bouterse, zijn goedkeuring gegeven aan het verzoek van de Henri Frans de Ziel Stichting, om de verlengde Gemenelandsweg te vernoemen naar de taalwetenschapper dr. Christaan Hendrik Eersel. Op vrijdag 22 november aanstaande, zal om 11.oo uur de onthulling van het naambord van dr. Christaan Hendrik Eerselstraat, plaatsvinden.
Eersel is op het gebied van taalontwikkeling langer dan 70 jaar gezaghebbend en heeft vaak een sleutelrol gespeeld bij de totstandkoming van literaire vakwerken, analyses en wetenschappelijk literair en taalkundig onderzoek.
De heer Eersel heeft een veelzijdige en uiterst productieve loopbaan als taal en letterkundige gehad.
Zijn actieve arbeidzaam leven en ook lang daarna, stond nagenoeg volledig in dienst van de promotie van cultuur, literatuur en taal. Zijn voorliefde voor het Surinaams- Nederlands, het Sranan en de bevordering van een goede schrijf- en spreekwijze is ongekend groot. Als redacteur en geziene orator heeft hij met niet aflatende gedrevenheid de complexe taal en cultuursituatie van ons land inzichtelijk en begrijpelijk gemaakt.
Aan het ontwikkelen van goede taal en literatuuronderwijs in hoger onderwijsinstituten heeft hij als docent ook een substantiële bijdrage geleverd. Zijn verdiensten als taalwetenschapper, cultureel intermediair, vertaal theoreticus, aanjager van de Suri-naamse taalwerkelijkheid -en beleving zijn haast onnavolgbaar en nodigen uit tot verder onderzoek. Het zal nog jaren duren om inzicht te krijgen in de omvang van de bijdrage die Eersel heeft geleverd aan de ontwikkeling van de taalwetenschap in Surina-me. Velen van zijn in druk verschenen werken wachten nog op gedetailleerde analyse. Met de vernoeming van de verlengde Gemenelandsweg naar dr. Eersel, wordt verdiende eer gegeven aan deze bijzondere Surinamer.

More
articles